नक्सा de_westwood: डाउनलोड फाइलहरू, नक्सा स्क्रिनसटहरू

डाउनलोड नक्शा
de_westwood.zip 1.6MB
मनपर्ने नक्शा थप्न
नक्सा मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर नक्शा
सर्भर
10
खेलाडी
11
दर्जा
3
नक्सा फाइलहरू
maps
de_westwood.bsp 2.2MB
overviews
de_westwood.bmp 769.1KB
sound
nm_goodbadugly.wav 192.0KB