नक्सा de_kabul_32: डाउनलोड फाइलहरू, नक्सा स्क्रिनसटहरू

डाउनलोड नक्शा
de_kabul_32.zip 1.2MB
मनपर्ने नक्शा थप्न
नक्सा मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर नक्शा
सर्भर
3
खेलाडी
26
दर्जा
0
नक्सा फाइलहरू
gfx
env
morningdewbk.tga 192.0KB
morningdewdn.tga 192.0KB
morningdewft.tga 192.0KB
morningdewlf.tga 192.0KB
morningdewrt.tga 192.0KB
morningdewup.tga 192.0KB
maps
de_kabul_32.bsp 1.4MB
de_kabul_32.res 157B