नक्सा de_dust2_snow: डाउनलोड फाइलहरू, नक्सा स्क्रिनसटहरू

डाउनलोड नक्शा
de_dust2_snow.zip 1.5MB
मनपर्ने नक्शा थप्न
नक्सा मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर नक्शा
सर्भर
14
खेलाडी
23
दर्जा
3
नक्सा फाइलहरू
maps
de_dust2_snow.bsp 2.6MB
de_dust2_snow.res 405B
sound
ambience
wind.wav 142.1KB

नक्सा संग शीर्ष सर्भर de_dust2_snow