сервер www.Saigns.de # OFFICE ONLY # Ranking, LowPing 62.141.42.31:27015

connect 62.141.42.31:27015

үнэлгээ 727

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
30
34
30
34
0
0
34
38
40
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно