сервер <-<-<-<-<-<-<.:.PyCc-TeaM.:.ZOMBIE ESCAPE->->->->->->-> 46.174.53.118:27015

connect 46.174.53.118:27015

үнэлгээ 264

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
13
20
23
0
29
22
20
0
18
8
0
0
0
0
0
0
0
6
13
23
0
17
20
тоглогчид хэмжээ
20
/
40
одоогийн зураг
одоогийн тоглогчид
1.
17
48:35
2.
14
42:50
4.
6
21:35
6.
2
48:02
7.
0
03:27
8.
0
33:50
10.
0
9:30:18
11.
0
13:24
12.
0
26:45
13.
0
04:27
15.
0
1:43:31
16.
0
22:40
17.
0
09:28
18.
0
10:13
19.
0
05:14
20.
0
07:46
топ тоглогчид
1.
663
109:44:35
2.
457
284:09:46
3.
413
434:10:51
4.
408
101:46:44
5.
404
50:19:52
6.
332
19:10:07
7.
309
26:32:43
9.
276
76:28:43
10.
274
157:42:41
11.
265
37:21:58
12.
263
93:31:48
13.
261
93:08:41
14.
223
29:43:32
15.
218
130:27:13
16.
212
31:15:51
17.
211
43:20:30
18.
203
48:30:08
19.
202
71:56:29
20.
199
143:57:45
21.
192
41:06:26
22.
186
16:23:10
23.
178
55:55:11
24.
162
21:19:33
25.
157
18:25:02
26.
156
35:08:41
27.
154
43:14:47
28.
153
19:30:50
29.
150
18:25:33
30.
144
42:08:31
31.
143
27:16:44
32.
142
113:48:56
33.
141
101:48:23
34.
139
20:56:46
36.
135
62:59:20
37.
132
23:51:18
38.
128
13:40:07
39.
127
75:39:51
40.
124
12:07:53
Бүрэн шилдэг тоглогчид жагсаалтыг харна уу
Server чат
Хэрэгтэй сайт нэвтэрч чат нь
Газрын статистик мэдээ
ze_dangerous_waters_v2_final
22.3%
ze_tilex_possession_v2_12
7.6%
ze_random_p2
4.7%
ze_pirates_port_royal_v5_6
4.1%
ze_surf_gypt_v1_3_1f
4.1%
ze_bathroom_v2_5
3.9%
ze_atix_panic_v1
3.8%
ze_best_korea_v1
2.6%
ze_licciana_escape_p
2.4%
ze_doom_p2
2.4%
ze_halloween_house_b4
2.3%
ze_skill_escape_v09
2.3%
ze_panic_escape_v3_2_e5
2.3%
ze_crazy_escape_v5_5_1
1.9%
ze_gris_v1_13
1.6%
ze_deadcore_v1_3
1.6%
ze_30_seconds__b21_p2
1.5%
ze_platformer_b6
1.5%
ze_ffxii_paramina_rift_csgo5
1.5%
ze_naruto_p
1.4%
Өнгөрсөн газрын зураг
1h 46m
ze_pirates_port_royal_v5_6
MAX 31
AVG 23
3h 6m
ze_licciana_escape_p
MAX 31
AVG 24
4h 25m
ze_doom_p2
MAX 13
AVG 4
5h 45m
de_subzero
MAX 6
AVG 6
7h 4m
ze_dangerous_waters_v2_final
MAX 16
AVG 0
11h 0m
ze_gris_v1_13
MAX 0
AVG 0
13h 37m
ze_deadcore_v1_3
MAX 8
AVG 5
14h 56m
ze_random_p2
MAX 26
AVG 14
16h 15m
ze_tilex_possession_v2_12
MAX 29
AVG 4
17h 33m
ze_drakelord_castle_b3
MAX 28
AVG 25
18h 52m
ze_skill_escape_v09
MAX 29
AVG 21
21h 29m
ze_best_korea_v1
MAX 25
AVG 21
22h 48m
ze_titanic_escape_v2_3_p
MAX 13
AVG 13
1d 6m
ze_thelostworld_redux_p2
MAX 25
AVG 21
1d 2h 43m
ze_bathroom_v2_5
MAX 29
AVG 19
1d 4h 2m
ze_atix_panic_v1
MAX 24
AVG 13
1d 13h 13m
ze_halloween_house_b4
MAX 21
AVG 11
1d 15h 50m
ze_platformer_b6
MAX 24
AVG 18
1d 19h 47m
ze_crazy_escape_v5_5_1
MAX 23
AVG 17
1d 23h 24m
ze_surf_vortex_v2_4
MAX 18
AVG 18
Хэрэв та өөрийн вэб сайт руу Энэ нь сервер рүү оруулах хүсэж байна уу?