сервер [RUS] inGame CS:GO MiniGame [|!ws|!gl][Timer][Moscow] 195.62.52.130:27015

connect 195.62.52.130:27015

үнэлгээ 285

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
20
18
0
23
17
0
14
10
10
0
10
10
0
10
10
0
11
12
0
12
18
0
24
тоглогчид хэмжээ
24
/
64
одоогийн зураг
одоогийн тоглогчид
1.
218
28:43
2.
218
1:14:13
4.
175
55:35
5.
154
44:01
6.
134
21:37
7.
127
32:19
8.
85
50:35
9.
85
52:43
10.
85
51:22
11.
85
52:19
13.
82
52:15
14.
82
53:04
15.
82
48:24
16.
81
49:58
17.
81
51:27
18.
81
50:18
19.
81
50:03
20.
80
51:23
21.
80
52:32
22.
80
48:20
23.
80
52:54
24.
79
52:38
25.
79
51:36
26.
79
48:50
27.
79
51:08
28.
79
51:01
29.
79
48:34
31.
78
51:45
32.
78
51:57
33.
77
50:46
35.
76
51:50
38.
76
49:09
39.
76
49:11
40.
61
1:17:03
42.
33
52:22
45.
8
20:46
46.
4
17:30
47.
3
16:30
48.
2
02:47
49.
0
01:59
51.
0
01:49
топ тоглогчид
1.
398047
984:08:13
2.
396331
986:20:20
3.
396245
985:22:18
4.
394506
983:06:35
5.
393939
984:25:26
6.
393909
980:31:46
7.
393708
987:59:49
8.
393573
977:58:05
9.
393485
986:53:31
10.
393395
984:05:57
11.
392815
982:46:28
12.
392747
982:06:10
13.
392664
983:47:32
14.
392325
985:18:53
15.
392314
981:51:06
16.
392173
984:14:12
17.
392072
981:16:07
18.
391926
982:55:16
19.
391607
979:01:28
20.
391417
981:39:31
21.
390908
978:56:45
22.
390285
982:22:31
23.
390166
983:34:19
24.
390163
976:27:15
25.
389726
985:15:54
26.
389605
985:23:53
27.
389592
967:54:47
28.
389489
982:59:11
29.
389061
966:25:26
30.
389051
975:18:10
31.
385614
950:31:18
32.
383348
940:05:40
33.
380492
925:52:07
34.
370585
904:42:07
35.
352552
895:13:59
36.
347311
842:27:44
37.
326388
793:07:49
38.
314186
756:03:00
39.
291487
690:44:47
40.
271533
641:59:51
Бүрэн шилдэг тоглогчид жагсаалтыг харна уу
Ямар ч зураг мэдээлэл
Server чат
Хэрэгтэй сайт нэвтэрч чат нь
Газрын статистик мэдээ
mg_metro_course_v3_csgo
2.0%
mg_galaxy_multigames_v5
1.9%
mg_go_for_it_csgo
1.7%
mg_escape_castle_v3_fix
1.7%
mg_course_ravine_final
1.7%
mg_b2r_grom2
1.7%
mg_escape_castle_v2
1.3%
mg_copter_tower_v3_beta2
1.2%
mg_ancient_course_v2
1.1%
mg_draw_course_v1_final
1.1%
Өнгөрсөн газрын зураг
2h 11m
mg_minecraft_course_jb_n1
MAX 27
AVG 19
3h 37m
mg_skytower_b1
MAX 22
AVG 18
5h 5m
mg_harero
MAX 20
AVG 16
6h 32m
mg_atomic_lab_final_v1
MAX 20
AVG 15
9h 28m
mg_metro_course_v3_csgo
MAX 23
AVG 16
10h 55m
mg_go_for_it_csgo
MAX 10
AVG 10
12h 22m
mg_cyber_course_v5
MAX 17
AVG 13
15h 17m
mg_k10_course_v3
MAX 22
AVG 16
18h 11m
mg_beta_course_v2_fix
MAX 17
AVG 17
19h 38m
mg_course_ravine_final
MAX 23
AVG 19
22h 32m
mg_azure
MAX 29
AVG 24
1d 0m
mg_copter_tower_v3_beta2
MAX 23
AVG 19
1d 1h 27m
mg_sonic_course_final_v1
MAX 34
AVG 21
1d 2h 55m
mg_dust_course_2_csgo_beta
MAX 10
AVG 10
1d 5h 50m
mg_acrophobia_run_nv_v1
MAX 34
AVG 19
1d 8h 44m
mg_escape_castle_v3_fix
MAX 10
AVG 10
1d 10h 11m
mg_cypher
MAX 23
AVG 15
1d 11h 39m
mg_poreco_course
MAX 10
AVG 10
1d 13h 6m
mg_absolute_h_v1
MAX 10
AVG 10
1d 14h 33m
mg_mario_course_v2
MAX 10
AVG 10
Хэрэв та өөрийн вэб сайт руу Энэ нь сервер рүү оруулах хүсэж байна уу?