сервер •СИБИРСКАЯ АРЕНА•ARENA[!ws,!knife] 109.248.222.4:27115

connect 109.248.222.4:27115

үнэлгээ 324

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
16
7
15
18
21
18
22
19
20
19
0
20
20
16
15
9
1
1
1
1
0
0
0
1
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно