сервер CS1.6 by hepto 93.81.245.39:27300

connect 93.81.245.39:27300

үнэлгээ 0

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно