сервер Cs.RaII.Ro # CLASSIC SERVER 89.46.79.9:27003

connect 89.46.79.9:27003

үнэлгээ 0

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно