сервер PROSTRELA NET/Старая Гвардия 46.174.55.254:27015

connect 46.174.55.254:27015

үнэлгээ 311

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
14
14
9
0
8
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно