сервер CsWar.ga - War Lords CSDM [FAST DL] 35.210.223.238:27015

connect 35.210.223.238:27015

үнэлгээ 0

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно