сервер [Mgl EliTe] Public II 203.34.37.87:27016

connect 203.34.37.87:27016

үнэлгээ 0

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно