сервер Counter Srike 1.6 | Brasil 141.105.64.196:29005

connect 141.105.64.196:29005

үнэлгээ 0

Дуртай сервер нэмэх
Сервер дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь сервер
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
сервер тавцан онлайн байх үед сервер-ий тухай мэдээлэл авах боломжтой байх болно