Газрын зураг aim_map: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
aim_map.zip 659.1KB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
5
тоглогчид
43
Үнэлгээгээр
1
газрын зураг файлууд
aim_map.bsp 2.2MB
aim_map.nav 103.8KB