Газрын зураг de_kabul_32: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
de_kabul_32.zip 1.2MB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
4
тоглогчид
69
Үнэлгээгээр
1
газрын зураг файлууд
gfx
env
morningdewbk.tga 192.0KB
morningdewdn.tga 192.0KB
morningdewft.tga 192.0KB
morningdewlf.tga 192.0KB
morningdewrt.tga 192.0KB
morningdewup.tga 192.0KB
maps
de_kabul_32.bsp 1.4MB
de_kabul_32.res 157B