Газрын зураг aim_map: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
aim_map.zip 90.7KB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
14
тоглогчид
16
Үнэлгээгээр
2
газрын зураг файлууд
maps
aim_map.bsp 339.9KB

газрын зураг бүхий топ серверүүд aim_map