Газрын зураг aim_headshot: татаж авах файлууд, зураг дэлгэцийн

Татаж авах газрын зураг
aim_headshot.zip 106.0KB
Дуртай зураг нэмэх
Газрын зураг дуртай байдаг
Найз нөхөд хувь зураг
серверүүд
11
тоглогчид
52
Үнэлгээгээр
2
газрын зураг файлууд
aim_headshot.bsp 493.4KB
aim_headshot.nav 62.0KB
aim_headshot.res 240B