Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
5258
Үнэлгээгээр
179
тоглогчид
2023
Үнэлгээгээр
145
тоглогчид
841
Үнэлгээгээр
35
тоглогчид
1254
Үнэлгээгээр
34
тоглогчид
849
Үнэлгээгээр
23
тоглогчид
552
Үнэлгээгээр
21
тоглогчид
227
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
138
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
248
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
184
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
174
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
345
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
179
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
89
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
117
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
79
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
185
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
79
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
72
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
287
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
30
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
21
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
167
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
237
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
256
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
82
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
303
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
111
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
63
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
71
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
67
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
37
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
24
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
32
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
271
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
107
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
70
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
13
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
7
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
268
Үнэлгээгээр
2