Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
4181
Үнэлгээгээр
178
тоглогчид
1227
Үнэлгээгээр
151
тоглогчид
901
Үнэлгээгээр
38
тоглогчид
1331
Үнэлгээгээр
36
тоглогчид
821
Үнэлгээгээр
19
тоглогчид
567
Үнэлгээгээр
18
тоглогчид
185
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
162
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
144
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
126
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
355
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
66
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
58
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
104
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
56
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
68
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
287
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
37
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
41
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
27
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
32
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
67
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
42
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
35
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
47
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
345
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
304
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
32
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
303
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
31
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
57
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
42
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
10
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
46
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
271
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
71
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
31
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
12
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
33
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
6
Үнэлгээгээр
2