Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
6015
Үнэлгээгээр
181
тоглогчид
2349
Үнэлгээгээр
116
тоглогчид
1682
Үнэлгээгээр
38
тоглогчид
809
Үнэлгээгээр
27
тоглогчид
902
Үнэлгээгээр
21
тоглогчид
576
Үнэлгээгээр
19
тоглогчид
372
Үнэлгээгээр
16
тоглогчид
331
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
479
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
267
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
472
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
144
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
427
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
135
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
219
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
286
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
115
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
141
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
103
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
173
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
120
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
108
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
130
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
305
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
113
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
66
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
250
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
206
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
190
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
238
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
109
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
170
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
26
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
85
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
52
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
233
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
15
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
273
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
102
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
37
Үнэлгээгээр
2