Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
6467
Үнэлгээгээр
170
тоглогчид
2414
Үнэлгээгээр
120
тоглогчид
3187
Үнэлгээгээр
59
тоглогчид
2680
Үнэлгээгээр
57
тоглогчид
2274
Үнэлгээгээр
57
тоглогчид
2301
Үнэлгээгээр
48
тоглогчид
2032
Үнэлгээгээр
33
тоглогчид
188
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
401
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
155
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
134
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
199
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
197
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
139
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
159
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
106
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
136
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
134
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
79
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
78
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
101
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
24
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
100
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
113
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
80
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
164
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
58
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
195
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
59
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
107
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
22
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
33
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
33
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
24
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
0
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
68
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
28
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
111
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
4
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
80
Үнэлгээгээр
2