Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
8071
Үнэлгээгээр
176
тоглогчид
2404
Үнэлгээгээр
113
тоглогчид
2330
Үнэлгээгээр
44
тоглогчид
1025
Үнэлгээгээр
28
тоглогчид
782
Үнэлгээгээр
23
тоглогчид
630
Үнэлгээгээр
18
тоглогчид
1039
Үнэлгээгээр
18
тоглогчид
467
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
474
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
691
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
469
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
346
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
172
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
450
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
203
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
223
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
181
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
183
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
374
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
110
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
267
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
229
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
78
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
67
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
228
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
92
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
224
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
251
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
308
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
135
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
63
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
71
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
196
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
230
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
16
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
32
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
170
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
29
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
63
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
86
Үнэлгээгээр
2