Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
10945
Үнэлгээгээр
196
тоглогчид
2608
Үнэлгээгээр
84
тоглогчид
3975
Үнэлгээгээр
58
тоглогчид
1316
Үнэлгээгээр
27
тоглогчид
1576
Үнэлгээгээр
27
тоглогчид
1892
Үнэлгээгээр
26
тоглогчид
1097
Үнэлгээгээр
17
тоглогчид
810
Үнэлгээгээр
16
тоглогчид
605
Үнэлгээгээр
16
тоглогчид
590
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
448
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
850
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
738
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
255
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
235
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
586
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
233
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
179
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
670
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
442
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
407
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
220
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
546
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
216
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
346
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
295
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
173
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
455
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
448
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
336
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
142
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
491
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
140
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
224
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
97
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
77
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
331
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
256
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
159
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
237
Үнэлгээгээр
3