Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
13177
Үнэлгээгээр
193
тоглогчид
3861
Үнэлгээгээр
129
тоглогчид
3176
Үнэлгээгээр
43
тоглогчид
1119
Үнэлгээгээр
27
тоглогчид
826
Үнэлгээгээр
16
тоглогчид
842
Үнэлгээгээр
16
тоглогчид
612
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
708
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
588
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
304
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
595
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
664
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
265
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
215
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
356
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
228
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
264
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
308
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
408
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
161
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
247
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
264
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
70
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
272
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
53
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
379
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
435
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
105
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
114
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
106
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
100
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
324
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
27
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
282
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
40
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
252
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
166
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
102
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
71
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
70
Үнэлгээгээр
2