Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
16263
Үнэлгээгээр
210
тоглогчид
3890
Үнэлгээгээр
87
тоглогчид
5107
Үнэлгээгээр
56
тоглогчид
1120
Үнэлгээгээр
24
тоглогчид
1539
Үнэлгээгээр
23
тоглогчид
1432
Үнэлгээгээр
21
тоглогчид
1281
Үнэлгээгээр
19
тоглогчид
980
Үнэлгээгээр
15
тоглогчид
1287
Үнэлгээгээр
15
тоглогчид
924
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
802
Үнэлгээгээр
14
тоглогчид
1130
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
922
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
406
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
328
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
262
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
297
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
661
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
404
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
202
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
450
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
207
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
642
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
700
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
428
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
242
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
544
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
412
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
314
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
524
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
575
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
51
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
181
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
260
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
141
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
341
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
173
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
104
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
253
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
93
Үнэлгээгээр
2