Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
5413
Үнэлгээгээр
179
тоглогчид
1584
Үнэлгээгээр
131
тоглогчид
1574
Үнэлгээгээр
45
тоглогчид
701
Үнэлгээгээр
26
тоглогчид
531
Үнэлгээгээр
18
тоглогчид
481
Үнэлгээгээр
17
тоглогчид
85
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
238
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
80
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
115
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
579
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
81
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
235
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
258
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
255
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
363
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
185
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
22
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
92
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
79
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
70
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
223
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
78
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
55
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
312
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
10
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
297
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
39
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
81
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
252
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
274
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
19
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
28
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
31
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
1
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
18
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
4
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
264
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
225
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
12
Үнэлгээгээр
2