Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
12710
Үнэлгээгээр
206
тоглогчид
3609
Үнэлгээгээр
114
тоглогчид
3699
Үнэлгээгээр
53
тоглогчид
1494
Үнэлгээгээр
36
тоглогчид
1509
Үнэлгээгээр
26
тоглогчид
1070
Үнэлгээгээр
19
тоглогчид
504
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
590
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
915
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
496
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
316
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
637
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
596
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
229
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
234
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
639
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
604
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
223
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
193
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
280
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
183
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
492
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
538
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
123
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
81
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
516
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
93
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
171
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
122
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
457
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
256
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
215
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
129
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
42
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
327
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
47
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
120
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
113
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
55
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
150
Үнэлгээгээр
2