Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
9786
Үнэлгээгээр
186
тоглогчид
2990
Үнэлгээгээр
108
тоглогчид
4341
Үнэлгээгээр
55
тоглогчид
1088
Үнэлгээгээр
25
тоглогчид
1458
Үнэлгээгээр
24
тоглогчид
972
Үнэлгээгээр
23
тоглогчид
1062
Үнэлгээгээр
20
тоглогчид
692
Үнэлгээгээр
16
тоглогчид
638
Үнэлгээгээр
15
тоглогчид
871
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
366
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
674
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
517
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
259
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
301
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
213
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
220
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
147
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
152
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
159
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
295
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
492
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
150
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
500
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
548
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
282
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
60
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
447
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
446
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
91
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
183
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
18
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
123
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
232
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
167
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
88
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
144
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
67
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
28
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
153
Үнэлгээгээр
2