Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
6809
Үнэлгээгээр
171
тоглогчид
1155
Үнэлгээгээр
139
тоглогчид
2362
Үнэлгээгээр
52
тоглогчид
2908
Үнэлгээгээр
51
тоглогчид
1916
Үнэлгээгээр
38
тоглогчид
1999
Үнэлгээгээр
37
тоглогчид
1051
Үнэлгээгээр
19
тоглогчид
150
Үнэлгээгээр
12
тоглогчид
90
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
143
Үнэлгээгээр
11
тоглогчид
451
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
105
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
52
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
189
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
78
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
60
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
15
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
86
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
148
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
424
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
20
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
9
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
82
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
403
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
447
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
417
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
9
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
380
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
60
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
88
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
8
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
19
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
70
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
9
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
42
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
35
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
7
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
105
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
114
Үнэлгээгээр
2
тоглогчид
1
Үнэлгээгээр
2