Counter-Strike 1.6 газрын зураг: татаж авах файлууд, дэлгэцний

Хайлтын зураг
Газрын зураг олдлоо
13826
тоглогчид
6373
Үнэлгээгээр
165
тоглогчид
1557
Үнэлгээгээр
113
тоглогчид
2156
Үнэлгээгээр
46
тоглогчид
450
Үнэлгээгээр
19
тоглогчид
554
Үнэлгээгээр
18
тоглогчид
568
Үнэлгээгээр
18
тоглогчид
602
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
795
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
568
Үнэлгээгээр
13
тоглогчид
226
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
475
Үнэлгээгээр
10
тоглогчид
221
Үнэлгээгээр
9
тоглогчид
404
Үнэлгээгээр
8
тоглогчид
68
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
422
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
53
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
112
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
93
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
448
Үнэлгээгээр
7
тоглогчид
376
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
44
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
84
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
398
Үнэлгээгээр
6
тоглогчид
95
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
157
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
348
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
350
Үнэлгээгээр
5
тоглогчид
11
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
250
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
39
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
38
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
267
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
51
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
241
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
260
Үнэлгээгээр
4
тоглогчид
6
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
259
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
185
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
52
Үнэлгээгээр
3
тоглогчид
82
Үнэлгээгээр
3