сервер --= CstrikeMania.ro =-- cstrikemania.ro:27015

connect cstrikemania.ro:27015

рејтинг 0

Додај серверот во омилени
Серверот е во омилени
сервер удел на пријатели
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Информации за серверот ќе бидат достапни кога серверот праг да биде онлајн