Counter-Strike 1.6 мапи: преземање на датотеки, слики од екранот

Барај мапа
пронајдени карти
13826
играчите
5179
Оценка
195
играчите
832
Оценка
163
играчите
968
Оценка
32
играчите
482
Оценка
27
играчите
348
Оценка
19
играчите
356
Оценка
14
играчите
418
Оценка
14
играчите
74
Оценка
13
играчите
63
Оценка
12
играчите
100
Оценка
11
играчите
68
Оценка
9
играчите
22
Оценка
8
играчите
7
Оценка
8
играчите
48
Оценка
8
играчите
55
Оценка
7
играчите
54
Оценка
7
играчите
28
Оценка
6
играчите
20
Оценка
6
играчите
42
Оценка
6
играчите
366
Оценка
6
играчите
12
Оценка
5
играчите
25
Оценка
5
играчите
191
Оценка
5
играчите
28
Оценка
4
играчите
50
Оценка
4
играчите
37
Оценка
3
играчите
6
Оценка
3
играчите
66
Оценка
3
играчите
21
Оценка
3
играчите
8
Оценка
3
играчите
7
Оценка
3
играчите
8
Оценка
3
играчите
188
Оценка
3
играчите
190
Оценка
3
играчите
16
Оценка
3
играчите
5
Оценка
2
играчите
7
Оценка
2
играчите
143
Оценка
2
играчите
27
Оценка
2
играчите
37
Оценка
2