Counter-Strike 1.6 мапи: преземање на датотеки, слики од екранот

Барај мапа
пронајдени карти
13826
играчите
9099
Оценка
183
играчите
2844
Оценка
91
играчите
3912
Оценка
60
играчите
3070
Оценка
58
играчите
2486
Оценка
46
играчите
2325
Оценка
43
играчите
1995
Оценка
30
играчите
444
Оценка
16
играчите
631
Оценка
13
играчите
309
Оценка
11
играчите
870
Оценка
11
играчите
376
Оценка
11
играчите
524
Оценка
8
играчите
334
Оценка
8
играчите
173
Оценка
7
играчите
146
Оценка
7
играчите
300
Оценка
6
играчите
236
Оценка
6
играчите
123
Оценка
6
играчите
437
Оценка
5
играчите
139
Оценка
4
играчите
72
Оценка
4
играчите
130
Оценка
3
играчите
105
Оценка
3
играчите
147
Оценка
3
играчите
201
Оценка
3
играчите
302
Оценка
3
играчите
102
Оценка
3
играчите
154
Оценка
2
играчите
49
Оценка
2
играчите
34
Оценка
2
играчите
200
Оценка
2
играчите
82
Оценка
2
играчите
83
Оценка
2
играчите
22
Оценка
2
играчите
57
Оценка
2
играчите
41
Оценка
2
играчите
15
Оценка
2
играчите
48
Оценка
2
играчите
34
Оценка
2