Counter-Strike 1.6 мапи: преземање на датотеки, слики од екранот

Барај мапа
пронајдени карти
13826
играчите
6451
Оценка
178
играчите
2162
Оценка
100
играчите
1995
Оценка
46
играчите
502
Оценка
20
играчите
559
Оценка
19
играчите
477
Оценка
16
играчите
309
Оценка
16
играчите
349
Оценка
14
играчите
377
Оценка
12
играчите
505
Оценка
12
играчите
411
Оценка
11
играчите
476
Оценка
9
играчите
359
Оценка
9
играчите
521
Оценка
9
играчите
132
Оценка
8
играчите
85
Оценка
8
играчите
138
Оценка
7
играчите
165
Оценка
7
играчите
142
Оценка
7
играчите
260
Оценка
6
играчите
154
Оценка
6
играчите
138
Оценка
6
играчите
338
Оценка
5
играчите
218
Оценка
5
играчите
242
Оценка
5
играчите
361
Оценка
5
играчите
279
Оценка
5
играчите
259
Оценка
5
играчите
97
Оценка
4
играчите
254
Оценка
4
играчите
186
Оценка
4
играчите
256
Оценка
4
играчите
27
Оценка
4
играчите
72
Оценка
4
играчите
290
Оценка
4
играчите
113
Оценка
3
играчите
197
Оценка
3
играчите
212
Оценка
3
играчите
190
Оценка
3
играчите
15
Оценка
3