Counter-Strike 1.6 мапи: преземање на датотеки, слики од екранот

Барај мапа
пронајдени карти
13826
играчите
5338
Оценка
182
играчите
2355
Оценка
138
играчите
1244
Оценка
31
играчите
809
Оценка
30
играчите
944
Оценка
22
играчите
471
Оценка
15
играчите
223
Оценка
13
играчите
246
Оценка
12
играчите
474
Оценка
12
играчите
227
Оценка
11
играчите
100
Оценка
9
играчите
175
Оценка
8
играчите
143
Оценка
8
играчите
253
Оценка
8
играчите
92
Оценка
8
играчите
148
Оценка
7
играчите
131
Оценка
7
играчите
89
Оценка
7
играчите
171
Оценка
6
играчите
203
Оценка
6
играчите
64
Оценка
5
играчите
39
Оценка
4
играчите
59
Оценка
4
играчите
173
Оценка
4
играчите
39
Оценка
4
играчите
32
Оценка
4
играчите
188
Оценка
4
играчите
242
Оценка
4
играчите
154
Оценка
3
играчите
28
Оценка
3
играчите
217
Оценка
3
играчите
1
Оценка
3
играчите
8
Оценка
3
играчите
1
Оценка
3
играчите
273
Оценка
3
играчите
19
Оценка
2
играчите
27
Оценка
2
играчите
26
Оценка
2
играчите
50
Оценка
2
играчите
179
Оценка
2