Counter-Strike 1.6 мапи: преземање на датотеки, слики од екранот

Барај мапа
пронајдени карти
13826
играчите
6802
Оценка
175
играчите
2749
Оценка
119
играчите
2015
Оценка
42
играчите
593
Оценка
26
играчите
600
Оценка
19
играчите
593
Оценка
18
играчите
305
Оценка
16
играчите
501
Оценка
16
играчите
485
Оценка
14
играчите
491
Оценка
11
играчите
621
Оценка
10
играчите
486
Оценка
10
играчите
240
Оценка
9
играчите
185
Оценка
9
играчите
124
Оценка
8
играчите
378
Оценка
7
играчите
171
Оценка
7
играчите
229
Оценка
7
играчите
170
Оценка
6
играчите
122
Оценка
5
играчите
104
Оценка
4
играчите
41
Оценка
4
играчите
134
Оценка
4
играчите
242
Оценка
4
играчите
34
Оценка
4
играчите
220
Оценка
4
играчите
44
Оценка
4
играчите
301
Оценка
4
играчите
143
Оценка
3
играчите
219
Оценка
3
играчите
172
Оценка
3
играчите
48
Оценка
3
играчите
39
Оценка
3
играчите
232
Оценка
3
играчите
37
Оценка
3
играчите
216
Оценка
3
играчите
4
Оценка
3
играчите
6
Оценка
3
играчите
264
Оценка
3
играчите
104
Оценка
3