connect 144.76.69.10:27018

ნიშანი 576

სანიშნეს სერვერზე დამატება
სერვერი in დამატება
წილი სერვერიდან მეგობრები
15
15
15
0
15
15
15
15
0
15
15
15
15
0
15
15
15
0
15
15
15
15
0
15
Players თანხა
15
/
18
აქტუალური რუკა
აქტუალური მოთამაშე
1.
3
15:38:03
2.
1
15:38:03
3.
1
41:00
4.
1
15:38:03
5.
1
15:38:03
7.
0
15:38:03
8.
0
15:38:03
9.
0
15:38:03
10.
0
15:38:03
11.
0
15:38:03
12.
0
15:38:03
13.
0
15:38:03
14.
0
15:38:03
15.
0
15:38:03
მოთამაშეები
1.
878
13:47:55
2.
790
42:24:36
3.
719
519:55:39
4.
695
383:21:50
5.
561
761:03:01
6.
549
511:07:52
7.
544
463:45:39
8.
544
71:10:33
9.
540
565:51:28
10.
533
465:26:26
11.
531
425:46:08
13.
521
628:10:46
14.
509
465:34:32
15.
508
283:19:59
16.
502
405:37:26
17.
502
462:48:24
18.
500
403:30:50
19.
497
479:19:52
20.
493
473:41:27
21.
491
398:35:39
22.
490
426:20:12
23.
489
1183:38:48
24.
486
454:49:18
25.
473
451:17:57
26.
469
426:25:28
27.
468
505:13:22
28.
468
356:32:14
29.
464
452:58:15
30.
464
393:20:18
32.
461
522:26:52
33.
461
364:54:40
34.
458
473:55:43
36.
456
394:13:41
37.
455
467:35:35
38.
452
381:32:17
39.
447
471:11:46
40.
447
453:38:17
გამოიყურება სრული საუკეთესო მოთამაშეთა სია
არ რუკა ინფორმაცია
სერვერის სტატისტიკა
საჭიროა შეხვიდეთ საიტზე სტატისტიკა
Maps სტატისტიკა
gg_ugz_super_mario
3.3%
fy_snow_temple
3.2%
gg_constructed
3.1%
gg_elitearena02_v2
3.1%
gg_castles_park
2.4%
gg_textured_mafia_arena
2.3%
gg_trainyard
2.3%
gg_churches_x_final_fixed
2.3%
gg_amsterdam_1806_b1
2.3%
gg_dust_forts
1.9%
gg_amaze_ing
1.9%
gg_ruins_dawn
1.9%
gg_octagon_b3
1.9%
gg_fy_italy
1.8%
gg_xbox
1.8%
gg_humle_junkyard_v2
1.8%
gg_crysis_towers
1.7%
gg_fountainfight
1.7%
gg_humle_outbox_v3
1.6%
gg_trs_aim_churches
1.6%
ბოლო რუკები
1h 29m
gg_scoutzknivez_hc
MAX 15
AVG 15
2h 46m
gg_5pillars_ggn
MAX 15
AVG 15
4h 2m
gg_blizzard
MAX 15
AVG 15
5h 18m
gg_humle_junkyard_v2
MAX 16
AVG 15
6h 35m
gg_ugz_super_mario
MAX 16
AVG 15
7h 53m
gg_humle_outbox_v3
MAX 16
AVG 15
9h 10m
gg_battlepyramid
MAX 16
AVG 15
10h 27m
gg_littlehouse
MAX 16
AVG 15
11h 43m
gg_trainyard
MAX 15
AVG 15
12h 59m
fy_snow_temple
MAX 17
AVG 15
14h 15m
gg_constructed
MAX 16
AVG 15
15h 32m
gg_funround
MAX 15
AVG 15
16h 49m
gg_fy_battlefield
MAX 16
AVG 15
18h 5m
gg_elitearena02_v2
MAX 15
AVG 15
23h 10m
gg_de_alivemetal
MAX 16
AVG 15
1d 27m
gg_castles_park
MAX 16
AVG 15
1d 1h 43m
gg_texture_churches
MAX 16
AVG 16
1d 2h 59m
fy_aimsport3
MAX 15
AVG 15
1d 4h 16m
gg_octagon_b3
MAX 16
AVG 15
1d 5h 33m
gg_mokko_brd
MAX 15
AVG 15
გსურთ ჩადეთ ამ სერვერზე თქვენს საიტზე?
სასაუბრო
საჭიროა შეხვიდეთ საიტზე სტატისტიკა