Server The old man´s Deathmatch - Server 93.186.198.103:27015

connect 93.186.198.103:27015

գնահատականը 436

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
15
15
17
0
15
15
0
15
15
0
15
15
0
15
15
0
15
15
15
0
15
15
0
15
Players գումարը
15
/
24
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
7
25:52
3.
3
6:20:39
5.
2
6:20:39
7.
2
6:20:39
9.
1
6:20:39
10.
1
6:20:39
11.
1
6:20:39
13.
0
6:20:39
14.
0
6:20:39
15.
0
6:20:39
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
4002
4444:51:53
2.
3995
4222:43:06
3.
3958
3897:13:28
4.
3917
4040:29:15
5.
3836
4295:39:08
6.
3819
4170:24:22
7.
3816
4352:37:54
8.
3802
4170:14:54
9.
3800
4363:31:50
10.
3787
4106:31:46
11.
3787
4402:44:33
12.
3772
4230:01:05
13.
3761
3919:08:15
14.
3754
4197:16:08
15.
3752
3917:18:17
16.
3697
4264:11:03
17.
3673
4114:34:02
18.
3673
4288:16:22
19.
3671
4383:30:45
20.
3665
4221:55:08
21.
3663
4213:34:10
22.
3661
3942:11:17
23.
3661
4025:25:30
24.
3660
4225:51:31
25.
3653
4096:32:36
26.
3650
3992:38:42
27.
3636
4640:45:49
28.
3631
4481:39:15
29.
3630
4371:14:04
30.
3622
4144:08:28
31.
3620
4002:29:18
32.
3614
4097:14:29
33.
3612
4083:25:12
34.
3605
4111:37:23
35.
3602
4212:06:55
36.
3600
4139:07:52
37.
3598
4151:41:32
38.
3597
4258:29:16
39.
3583
4074:01:59
40.
3580
4040:17:18
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
de_dust2
6.5%
de_tuscan
5.2%
de_dust
4.9%
de_arabianvillage-v2
4.7%
de_assault2013
4.1%
gg_de_texture_awesomesauce2
4.0%
esl_secretcamp
4.0%
cs_italy_tactik2
3.9%
de_churchtown
3.8%
de_tpoint
3.7%
Վերջին քարտեզները
1h 59m
de_assault2013
MAX 15
AVG 15
3h 26m
dm_dust
MAX 15
AVG 15
4h 54m
de_vostok
MAX 15
AVG 15
6h 21m
de_season
MAX 15
AVG 15
7h 49m
de_arabianvillage-v2
MAX 15
AVG 15
9h 16m
de_tpoint
MAX 15
AVG 15
10h 44m
de_guerrilla
MAX 15
AVG 15
12h 11m
esl_secretcamp
MAX 15
AVG 15
13h 38m
cs_italy
MAX 15
AVG 15
15h 6m
de_losttemple
MAX 15
AVG 15
16h 33m
de_dust
MAX 15
AVG 15
18h 0m
cs_office_night_final
MAX 15
AVG 15
19h 27m
cs_italy_tactik2
MAX 15
AVG 15
20h 54m
de_aztec
MAX 17
AVG 15
23h 49m
de_dust2_remake_source_r1
MAX 16
AVG 15
1d 2h 43m
de_dust_csgo
MAX 15
AVG 15
1d 4h 11m
de_russka
MAX 15
AVG 15
1d 12h 54m
wired
MAX 15
AVG 15
1d 14h 21m
de_tides
MAX 15
AVG 15
1d 17h 16m
fy_buzzkill_taliban_rampage
MAX 15
AVG 15
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.