Server The old man´s Deathmatch - Server 93.186.198.103:27015

connect 93.186.198.103:27015

գնահատականը 460

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
15
15
0
15
15
15
0
15
15
15
0
15
15
0
15
15
15
0
15
15
0
15
15
Players գումարը
15
/
24
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
42
05:58
2.
40
05:50
6.
11
11:26:24
7.
11
11:26:24
8.
8
11:26:24
10.
8
11:26:24
13.
7
11:26:24
14.
3
11:26:24
15.
3
11:26:24
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
3203
3006:22:25
2.
3126
3223:32:38
3.
3116
3117:22:01
4.
3067
3425:29:11
5.
2979
3259:57:44
6.
2974
3151:11:12
7.
2927
3093:31:38
8.
2915
3250:24:34
9.
2914
3359:46:44
10.
2905
3167:59:44
11.
2891
3425:53:59
12.
2869
3247:42:32
13.
2862
3133:48:33
14.
2851
3230:12:55
15.
2849
3162:30:37
16.
2848
59:33:34
17.
2837
3164:01:05
18.
2830
3281:40:51
19.
2827
3273:03:07
20.
2823
3206:10:00
21.
2822
3335:11:42
22.
2822
3089:23:15
23.
2819
3240:29:08
24.
2819
3189:10:52
25.
2816
3152:01:42
26.
2811
3259:02:27
27.
2799
3356:31:14
28.
2799
2871:51:52
29.
2786
3122:00:46
30.
2784
3297:24:41
31.
2782
3195:30:39
32.
2782
3075:41:48
33.
2781
3015:49:30
34.
2769
3221:04:14
35.
2764
2938:46:24
36.
2763
2860:51:39
37.
2762
3126:20:30
38.
2759
3194:16:37
39.
2750
3153:26:18
40.
2746
3173:24:14
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
de_churchtown
3.6%
cs_office2008
3.5%
de_tpoint
3.4%
de_assault2013
3.1%
de_inferno
2.8%
fy_buzzkill_taliban_rampage
2.8%
gg_de_texture_awesomesauce2
2.7%
dm_dust
2.7%
cs_coldwar
2.5%
cs_lockdown
2.2%
Վերջին քարտեզները
1h 46m
wired
MAX 15
AVG 15
3h 9m
de_losttemple
MAX 15
AVG 15
4h 32m
dm_dust
MAX 15
AVG 15
5h 56m
cs_coldwar
MAX 15
AVG 15
7h 19m
de_churchtown
MAX 16
AVG 15
8h 42m
de_assault2013
MAX 15
AVG 15
11h 28m
de_russka
MAX 15
AVG 15
12h 51m
cs_italy
MAX 15
AVG 15
14h 14m
de_dust2
MAX 15
AVG 15
15h 37m
fy_buzzkill_taliban_rampage
MAX 15
AVG 15
17h 0m
de_leika
MAX 15
AVG 15
18h 23m
de_aztec
MAX 15
AVG 15
19h 47m
gg_de_texture_awesomesauce2
MAX 15
AVG 15
21h 9m
de_dust_csgo
MAX 20
AVG 15
22h 31m
de_dust2_remake_source_r1
MAX 15
AVG 15
23h 55m
de_dust
MAX 15
AVG 15
1d 4h 3m
de_season
MAX 15
AVG 15
1d 6h 48m
de_tpoint
MAX 15
AVG 15
1d 8h 11m
cs_office2008
MAX 16
AVG 15
1d 9h 34m
de_guerrilla
MAX 15
AVG 15
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում