Server [v34]DeathMatch Server[No-Steam]by Sp3cee 92.126.121.142:27260

connect 92.126.121.142:27260

գնահատականը 168

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
12
12
0
12
12
12
12
12
12
12
12
0
12
12
12
12
12
12
12
12
0
12
12
12
Players գումարը
12
/
52
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
229
00:01
2.
200
00:01
3.
198
00:01
4.
169
00:01
5.
166
00:01
6.
123
00:01
7.
115
00:01
8.
109
00:01
9.
73
00:01
10.
0
00:01
11.
0
00:01
12.
0
00:01
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
7027
43:38:48
2.
6050
50:52:26
3.
4878
17:51:10
4.
4642
22:27:11
5.
3879
28:05:50
6.
3474
19:09:16
7.
3374
15:18:45
8.
3226
26:35:37
9.
3153
16:39:21
10.
2882
9:39:37
11.
2428
17:11:50
12.
2417
12:20:02
13.
2355
15:18:27
14.
2312
20:40:42
15.
2298
15:56:49
16.
2287
17:40:54
17.
2248
17:24:33
18.
2216
14:13:14
19.
2209
11:54:45
20.
2187
11:50:29
21.
2163
20:05:54
22.
2075
14:20:58
23.
2017
10:31:15
24.
1997
10:36:41
25.
1960
10:00:21
26.
1945
13:55:59
27.
1850
5:15:06
28.
1843
13:52:29
29.
1825
10:13:22
30.
1777
4:20:27
31.
1739
14:39:40
32.
1732
6:24:29
33.
1687
19:04:00
34.
1627
11:22:54
35.
1619
4:37:00
36.
1617
9:47:48
37.
1602
6:05:36
38.
1595
11:53:25
39.
1575
11:17:03
40.
1518
7:52:47
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
cs_mansion_s_real
2.7%
$3000$
1.4%
de_dust2
1.4%
aim_ag_texture2_reloaded_v2
0.7%
Վերջին քարտեզները
3h 43m
de_dust2
MAX 12
AVG 12
5h 59m
awp_lego_2
MAX 12
AVG 12
19h 26m
$2000$
MAX 12
AVG 11
5d 11h 44m
aim_ag_texture_city
MAX 12
AVG 12
5d 20h 39m
cs_mansion_s_real
MAX 12
AVG 12
6d 3h 25m
aim_ag_texture2_reloaded_v2
MAX 12
AVG 12
6d 7h 53m
aim_deagle
MAX 12
AVG 12
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
VIP Սերվերներ
առցանց օգտագործողներ