Server [DS]: CS:S GunGame v34 Server 88.198.47.43:27014

connect 88.198.47.43:27014

գնահատականը 208

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
18
13
0
12
12
16
0
16
6
2
2
0
2
2
3
0
2
10
15
13
0
12
16
16
Players գումարը
16
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
8
2:26:27
3.
6
38:02
4.
5
18:22
5.
5
06:15
6.
5
30:49
7.
4
02:34
8.
4
26:42
10.
4
15:02
11.
4
14:35
12.
2
21:02
13.
0
00:01
14.
0
00:01
15.
0
06:26
16.
0
01:32
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
1762
121:17:24
3.
1103
56:55:08
5.
944
29:19:48
6.
929
63:10:27
7.
827
53:49:29
8.
762
63:21:42
10.
694
65:47:51
11.
686
40:49:39
12.
680
35:22:30
13.
626
16:51:03
14.
611
28:11:24
15.
507
26:43:21
16.
506
18:26:24
17.
505
9:04:22
18.
505
48:10:31
19.
495
17:48:33
20.
485
10:58:09
21.
482
34:04:51
22.
470
35:08:26
23.
467
27:57:54
24.
430
31:44:22
25.
430
34:08:00
26.
429
18:59:35
27.
425
29:23:35
28.
423
19:02:20
29.
418
18:26:28
30.
414
15:40:02
31.
403
37:06:37
32.
392
10:23:41
33.
380
16:56:00
34.
371
32:03:23
35.
366
23:06:17
36.
365
35:07:08
37.
365
25:09:19
39.
350
20:39:14
40.
341
34:00:25
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_simpsons_arena
12.4%
gg_kobra_2
10.1%
gg_snowpark
7.0%
gg_littletown_v1
6.2%
gg_playground_b
4.7%
gg_industrial_fun
4.6%
gg_angry_overpass
2.3%
gg_texture_grounds_v3
2.3%
gg_halo
2.3%
gg_nfaith
2.3%
gg_snow
2.3%
gg_simpsons_house
1.6%
gg_fy_stoneworld_obe
1.6%
gg_aztec_ultimate
1.6%
gg_dust
1.6%
gg_fy_buzzkill_css
1.6%
gg_mini_house_v3
1.6%
gg_redd_texturecats_v1
1.6%
gg_yellow_arena_1
1.6%
gg_aim_elevator_playground
1.5%
Վերջին քարտեզները
2h 21m
gg_rmdeath2
MAX 12
AVG 12
3h 39m
gg_halo
MAX 18
AVG 11
4h 56m
gg_big_desertoutpost
MAX 15
AVG 8
6h 13m
gg_aim_dust2003_v2
MAX 12
AVG 11
7h 30m
gg_snow
MAX 15
AVG 6
8h 47m
gg_industrial_fun
MAX 16
AVG 4
15h 13m
gg_playground_b
MAX 17
AVG 10
16h 31m
gg_fy_buzzkill_css
MAX 16
AVG 9
17h 49m
gg_bkh_shotty_deagle_remix
MAX 16
AVG 16
19h 6m
gg_simpsons_house
MAX 12
AVG 12
20h 23m
gg_nerdtown
MAX 12
AVG 9
21h 40m
gg_bk_warehouse_comp
MAX 13
AVG 13
1d 1h 32m
gg_arena_brazil
MAX 11
AVG 11
1d 2h 49m
gg_texture_grounds_v3
MAX 10
AVG 7
1d 4h 6m
gg_aim_elevator_playground
MAX 18
AVG 17
1d 5h 24m
gg_fy_stoneworld_obe
MAX 18
AVG 13
1d 9h 17m
gg_simpsons_arena
MAX 10
AVG 2
1d 17h 1m
gg_mini_house_v3
MAX 21
AVG 17
1d 18h 18m
gg_texture_aquila_v2
MAX 13
AVG 13
1d 19h 36m
gg_2012
MAX 12
AVG 12
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում