Server [DS]: CS:S GunGame v34 Server 88.198.47.43:27014

connect 88.198.47.43:27014

գնահատականը 427

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
6
3
2
2
3
2
0
8
14
9
9
20
21
18
28
15
25
15
24
0
23
18
14
11
Players գումարը
11
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
7
45:28
2.
6
27:56
3.
5
29:00
5.
5
34:18
7.
2
35:35
8.
0
16:17
9.
0
52:42
10.
0
1:49:07
11.
0
16:17
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
4802
382:58:16
2.
3592
127:10:30
3.
3515
299:26:35
4.
3378
267:09:06
6.
2369
86:45:45
7.
2307
166:43:53
8.
2301
132:59:17
9.
2274
103:49:59
11.
2165
70:29:28
12.
2053
99:00:52
13.
1828
69:23:38
14.
1794
54:18:33
15.
1785
137:03:27
16.
1750
192:36:09
17.
1728
59:55:52
18.
1723
73:16:48
19.
1548
64:28:39
20.
1509
59:19:57
21.
1499
98:53:47
22.
1489
120:22:00
23.
1443
112:09:28
24.
1438
59:09:16
25.
1429
65:35:12
26.
1426
98:44:31
27.
1416
36:05:34
28.
1416
51:59:53
29.
1375
54:38:03
30.
1301
50:45:36
32.
1288
23:43:15
33.
1288
113:15:14
34.
1187
32:15:35
35.
1153
43:40:16
36.
1144
82:20:54
37.
1144
67:05:06
38.
1120
73:30:37
40.
1101
47:08:33
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_uns_arena_beta2
6.4%
gg_snow
4.5%
gg_orange_arena_trx
3.8%
gg_yellow_arena_1
3.8%
gg_aim_dust2003_v2
3.2%
gg_no_name
3.2%
gg_fy_bloodarena
3.2%
gg_fy_scrapyard
3.2%
gg_fy_stoneworld_obe
2.6%
gg_rmdeath2
2.6%
gg_bkh_shotty_deagle_remix
2.6%
gg_halo
2.6%
gg_aztec_mini_beta
2.6%
gg_fy_funtimes
1.9%
gg_snowtiger[beta]
1.9%
gg_angry_overpass
1.9%
gg_pool_day_gx
1.9%
gg_css_deagle5
1.9%
gg_snowpark
1.9%
gg_simpsons_house
1.9%
Վերջին քարտեզները
1h 20m
gg_css_deagle5
MAX 23
AVG 14
2h 25m
gg_fy_buzzkill_css
MAX 18
AVG 18
3h 31m
gg_halo
MAX 23
AVG 18
4h 36m
gg_simpsons_dust
MAX 24
AVG 16
5h 41m
gg_pool_day_gx
MAX 15
AVG 15
6h 47m
gg_bkh_shotty_deagle_remix
MAX 25
AVG 15
7h 52m
gg_redd_texturecats_v1
MAX 15
AVG 15
8h 57m
gg_simpsons_house
MAX 28
AVG 16
10h 1m
gg_ghengis_funtimes_b1
MAX 18
AVG 18
11h 6m
gg_rmdeath2
MAX 21
AVG 9
12h 11m
gg_death_arches
MAX 20
AVG 20
14h 20m
gg_aztec_mini_beta
MAX 9
AVG 4
15h 24m
gg_snowtiger[beta]
MAX 24
AVG 18
16h 29m
gg_industrial_fun
MAX 8
AVG 8
21h 51m
gg_nutty
MAX 3
AVG 3
22h 56m
gg_arena_brazil
MAX 6
AVG 6
1d 1h 4m
gg_2070
MAX 15
AVG 15
1d 2h 9m
gg_boostyard
MAX 25
AVG 12
1d 3h 14m
gg_aim_dust2003_v2
MAX 27
AVG 19
1d 4h 19m
gg_pipe_construct
MAX 25
AVG 17
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.