Server [DS]: CS:S GunGame v34 Server 88.198.47.43:27014

connect 88.198.47.43:27014

գնահատականը 286

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
7
13
18
15
15
0
9
7
2
3
0
2
2
13
14
0
12
11
14
10
0
15
23
23
Players գումարը
23
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
2.
21
52:55
3.
20
1:16:08
5.
17
15:18
6.
16
08:14
7.
14
23:53
8.
14
11:15
9.
14
10:24
10.
12
20:01
11.
12
1:23:15
12.
11
07:53
13.
11
42:12
15.
10
00:40
16.
9
14:10
17.
9
03:52
18.
6
21:51
19.
4
15:59
20.
0
00:01
21.
0
00:01
Ամենաշատ խաղացողներ
2.
625
48:45:09
3.
560
27:59:13
4.
488
28:19:37
6.
431
23:17:54
7.
425
14:26:23
8.
401
19:03:05
9.
350
20:39:14
10.
313
12:04:25
11.
304
41:02:16
13.
296
34:30:17
14.
292
32:16:00
15.
285
19:53:01
16.
282
19:53:58
17.
281
23:00:10
18.
280
4:46:33
19.
280
19:26:38
20.
273
7:27:04
21.
260
10:05:17
22.
248
17:34:45
23.
224
6:27:10
24.
218
14:30:17
25.
218
8:51:55
26.
213
11:48:22
27.
211
10:05:32
28.
207
8:06:34
29.
204
10:13:39
30.
201
12:41:22
31.
194
8:20:09
33.
183
11:20:13
34.
177
16:04:24
35.
176
18:21:50
36.
175
7:38:52
37.
172
4:23:48
39.
165
11:06:18
40.
157
7:12:20
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_2070
8.2%
gg_industrial_fun
5.2%
gg_nerdtown
5.2%
gg_nutty
3.7%
gg_snowtiger[beta]
3.7%
gg_ghengis_funtimes_b1
3.7%
gg_dust
3.0%
gg_orange_arena_trx
3.0%
gg_uns_arena_beta2
3.0%
gg_redd_texturerush_v1
2.2%
gg_simpsons_arena
2.2%
gg_simpsons_house
2.2%
gg_laser_game_v1
2.2%
gg_oasis_doe_v2
2.2%
gg_wolfenburg_3d
2.2%
gg_fy_scrapyard
2.2%
gg_pool_day_gx
2.2%
gg_yellow_arena_1
2.2%
gg_funzone
1.5%
gg_redd_cybergoth_v1
1.5%
Վերջին քարտեզները
2h 20m
gg_death_arches
MAX 15
AVG 14
3h 34m
gg_tip_octal
MAX 10
AVG 10
4h 48m
gg_pool_day_gx
MAX 14
AVG 9
6h 2m
gg_css_deagle5
MAX 11
AVG 11
7h 16m
gg_bk_warehouse_comp
MAX 12
AVG 12
8h 31m
gg_snowpark
MAX 14
AVG 14
9h 44m
gg_sw_presidio
MAX 13
AVG 9
10h 59m
gg_halo_gold
MAX 2
AVG 2
12h 13m
gg_aim_dust2003_v2
MAX 16
AVG 9
13h 27m
gg_dust
MAX 14
AVG 7
15h 56m
gg_kobra_2
MAX 7
AVG 7
17h 9m
gg_fight_yard
MAX 9
AVG 9
18h 23m
gg_mini_house_v3
MAX 15
AVG 15
20h 51m
gg_nfaith
MAX 18
AVG 14
22h 4m
gg_fy_scrapyard
MAX 23
AVG 18
23h 18m
gg_rainy_arena
MAX 18
AVG 12
1d 32m
gg_nutty
MAX 18
AVG 7
1d 1h 46m
gg_ripoff_arena
MAX 18
AVG 17
1d 3h 0m
gg_aim_furious
MAX 17
AVG 17
1d 4h 13m
gg_littletown_v1
MAX 26
AVG 26
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում