connect 88.198.47.43:27014

գնահատականը 388

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
2
6
0
17
14
14
14
15
18
22
20
18
18
22
15
16
16
20
13
7
2
2
2
2
Players գումարը
2
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
0
01:12
2.
0
01:12
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
5970
475:52:55
2.
4179
338:56:02
3.
3735
300:14:00
4.
3592
127:10:30
6.
2890
212:41:00
8.
2476
182:54:06
9.
2439
90:36:38
10.
2301
132:59:17
11.
2274
103:49:59
12.
2231
258:33:40
13.
2229
73:20:54
14.
2129
105:30:44
15.
1919
68:18:56
16.
1877
122:52:34
17.
1847
55:32:12
18.
1828
69:23:38
19.
1825
125:13:03
20.
1807
264:22:01
21.
1794
54:18:33
22.
1747
131:52:57
23.
1723
73:16:48
24.
1700
68:46:15
25.
1682
68:20:53
26.
1673
64:08:07
27.
1591
39:38:08
28.
1566
91:05:47
29.
1561
128:45:00
30.
1548
64:28:39
31.
1542
57:23:30
32.
1503
117:17:48
33.
1481
37:22:33
34.
1438
59:09:16
35.
1429
65:35:12
36.
1380
48:11:45
37.
1337
63:40:37
38.
1329
24:25:16
39.
1313
138:35:07
40.
1306
50:58:27
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_pool_day_gx
5.0%
gg_texture_aquila_v2
4.8%
gg_halo
4.8%
gg_oasis_doe_v2
4.4%
gg_simpsons_street
3.6%
gg_mini_house_v3
3.6%
gg_aim_elevator_playground
2.9%
gg_snow
2.8%
gg_sw_presidio
2.7%
gg_dec_ggn
2.7%
gg_funzone
2.5%
gg_aim_furious
2.4%
gg_ripoff_arena
2.3%
gg_nutty
2.2%
gg_evergreenpark
2.2%
gg_simpsons_house
2.2%
gg_boostyard
2.2%
gg_no_name
2.1%
gg_playground_b
2.1%
gg_fy_buzzkill_css
2.1%
Վերջին քարտեզները
1h 11m
gg_bk_warehouse_comp
MAX 22
AVG 4
2h 1m
gg_big_desertoutpost
MAX 13
AVG 5
2h 11m
gg_aim_elevator_playground
MAX 25
AVG 16
2h 21m
gg_redd_texturecats_v1
MAX 26
AVG 17
2h 31m
gg_simpsons_arena
MAX 5
AVG 2
4h 11m
gg_pool_day_gx
MAX 20
AVG 9
4h 31m
gg_texture_grounds_v3
MAX 17
AVG 12
4h 53m
gg_mini_house_v3
MAX 20
AVG 7
5h 11m
gg_twotowers_glassfloor
MAX 16
AVG 13
5h 21m
gg_css_deagle5
MAX 21
AVG 15
5h 41m
gg_ripoff_arena
MAX 21
AVG 17
6h 6m
gg_snowtiger[beta]
MAX 21
AVG 18
6h 16m
gg_funzone
MAX 19
AVG 15
6h 36m
gg_nfaith
MAX 18
AVG 18
6h 46m
gg_2012
MAX 23
AVG 22
7h 1m
gg_aim_furious
MAX 23
AVG 12
7h 31m
gg_one_tower
MAX 21
AVG 16
8h 1m
gg_simpsons_alienship
MAX 20
AVG 18
8h 21m
gg_fy_scrapyard
MAX 16
AVG 12
8h 41m
gg_fy_funtimes
MAX 20
AVG 16
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում