Server ! OLD | ▅ ▆ ▇ PRODIGY (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked 84.200.226.148:27015

connect 84.200.226.148:27015

գնահատականը 331

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
16
Players գումարը
16
/
64
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
— Ոչ խաղացողներ
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
0
02:01
2.
0
00:17
3.
0
1:42:02
4.
0
01:24
5.
0
00:25
6.
0
00:29
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.