Server ! OLD | ▅ ▆ ▇ NUKE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked 84.200.226.146:27015

connect 84.200.226.146:27015

գնահատականը 296

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
16
16
16
0
16
16
0
16
16
0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Players գումարը
16
/
64
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
— Ոչ խաղացողներ
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
0
40:19
2.
0
01:48
3.
0
01:10
4.
0
00:38
5.
0
00:34
6.
0
1:20:57
7.
0
40:14
8.
0
00:46
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.