Server ! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 UNLIMITED (ONLY) // c2Play.de ★ R 84.200.226.139:27015

connect 84.200.226.139:27015

գնահատականը 326

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
16
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
16
0
16
16
16
0
16
16
16
16
16
Players գումարը
16
/
64
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
— Ոչ խաղացողներ
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
0
00:39
2.
0
00:58
3.
0
02:14
4.
0
00:42
5.
0
00:25
6.
0
00:33
7.
0
02:38
8.
0
00:44
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում