Server [v34| Зомби 2018 |In-Teri] 46.174.52.15:27205

connect 46.174.52.15:27205

գնահատականը 373

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
27
16
6
2
1
1
1
1
3
3
10
18
17
19
25
29
30
26
20
29
32
0
35
35
Players գումարը
35
/
42
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
255
14:46
2.
255
11:47
3.
255
06:53
4.
254
12:10
7.
4
21:31
8.
4
19:37
9.
3
18:40
10.
3
10:50
11.
3
39:16
12.
0
13:54
13.
0
05:28
15.
0
2:29:31
17.
0
3:04:21
18.
0
2:25:58
19.
0
06:20
21.
0
00:50
22.
0
44:08
23.
0
05:14
27.
0
48:34
28.
0
05:29
30.
0
1:08:35
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
8970
27:25:55
2.
5911
236:25:13
3.
4465
152:27:14
5.
3465
144:30:41
6.
2959
209:26:41
7.
2764
155:35:30
8.
2684
80:38:04
9.
2641
92:15:07
11.
2284
91:04:47
12.
2261
80:37:06
13.
2230
110:05:19
14.
2087
88:17:02
15.
2073
26:46:54
16.
1971
25:06:46
17.
1927
39:24:00
18.
1891
44:58:43
19.
1790
17:14:30
20.
1780
12:17:04
21.
1719
25:54:03
22.
1715
84:08:06
23.
1692
31:50:50
24.
1603
24:40:50
25.
1563
4:30:37
26.
1525
11:21:46
27.
1510
37:51:34
28.
1455
74:00:24
29.
1449
28:44:09
30.
1436
83:39:58
31.
1366
29:49:19
32.
1353
39:47:48
33.
1344
8:44:58
34.
1335
76:31:37
35.
1333
104:36:07
36.
1323
24:23:38
37.
1307
8:08:21
38.
1299
6:55:30
39.
1271
5:44:52
40.
1231
13:39:45
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_lila_panic_371
6.2%
zm_420_office_v5
6.1%
zm_lila_panic_173
5.3%
zm_dust2_ultra
5.1%
zm_lila_black_175
5.0%
zm_lila_panic_ose
4.7%
zm_dust2_remake_v6
4.2%
zm_templeofdoom_trouble_b4
3.4%
zm_chudo_escape_booms
3.3%
zm_mk_dust2_papys_aperos_v6
3.2%
zm_minecraft
3.1%
zm_dust2_papysaperos_ultime
2.9%
zm_lila_panic_epix
2.7%
zm_minecraft_extreme
2.6%
ze_elevator_escape_v4
2.4%
zm_dust2_minecraft_dn_v2
2.4%
zm_lila_epic_d
2.4%
zm_base_extreme_v3
2.4%
zm_dust2
2.2%
zm_dust2_papys_aperos4_2
1.9%
Վերջին քարտեզները
2h 17m
zm_extreme_house
MAX 31
AVG 21
2h 38m
zm_lila_black_175
MAX 42
AVG 19
3h 7m
zm_420_office_v5
MAX 34
AVG 26
3h 37m
zm_lila_panic_sethensv2_fix
MAX 29
AVG 25
3h 59m
zm_lila_panic_371
MAX 33
AVG 16
4h 27m
zm_dust2_ultra
MAX 31
AVG 13
4h 54m
zm_bumfight_v2
MAX 21
AVG 13
5h 17m
zm_novum
MAX 35
AVG 28
5h 48m
zm_lila_panic_371__50fix_final
MAX 34
AVG 30
6h 17m
zm_minecraft_extreme
MAX 32
AVG 21
6h 48m
zm_templeofdoom_trouble_b4
MAX 31
AVG 21
7h 7m
zm_kobi_panic
MAX 32
AVG 23
7h 59m
zm_chudo_escape_booms
MAX 35
AVG 21
8h 7m
ze_elevator_escape_v4
MAX 32
AVG 20
8h 38m
zm_dust2_papysaperos_ultime
MAX 31
AVG 22
8h 59m
zm_lila_panic_173
MAX 28
AVG 9
9h 54m
zm_keen_v2_fix1
MAX 17
AVG 11
12h 7m
zm_mk_dust2_papys_aperos_v6
MAX 27
AVG 8
12h 38m
zm_downtown
MAX 13
AVG 4
14h 54m
zm_forgotten_town
MAX 2
AVG 1
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.