Server vkontre_____________[v34] 46.174.49.29:27262

connect 46.174.49.29:27262

գնահատականը 294

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
16
0
20
18
15
8
0
0
1
0
0
1
1
3
9
0
11
14
10
14
0
18
18
18
Players գումարը
18
/
24
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
72
54:22
3.
11
19:51
4.
6
1:46:42
5.
6
04:41
6.
5
47:00
8.
4
09:43
10.
2
16:57
11.
2
43:06
13.
1
03:32
15.
0
10:50
16.
0
02:06
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
2394
189:48:31
2.
2076
307:15:59
3.
1300
28:53:54
4.
1141
27:14:19
5.
1130
34:05:19
6.
1085
102:07:25
7.
1076
53:43:44
8.
1046
51:36:33
9.
1025
29:06:18
10.
1009
32:19:08
12.
956
129:59:27
13.
943
132:24:53
15.
871
31:42:44
16.
867
263:21:41
17.
797
69:23:47
18.
777
45:39:59
19.
771
58:00:25
20.
769
29:04:18
21.
736
16:49:00
22.
725
75:59:08
23.
715
12:29:09
24.
702
22:09:59
25.
671
17:25:09
27.
661
10:10:39
28.
653
24:36:29
29.
639
25:36:31
31.
612
13:31:39
34.
584
23:41:34
35.
577
10:27:31
36.
577
14:37:48
37.
574
31:51:22
38.
568
25:26:58
39.
566
28:45:47
40.
566
12:00:15
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
scout_lego_2010
0.8%
de_arabic
0.8%
awp_paradise
0.8%
de_inferno
0.8%
cs_office
0.8%
aim_deagle7k
0.8%
Վերջին քարտեզները
2h 31m
de_alexandra2
MAX 18
AVG 16
8h 53m
$2000$
MAX 9
AVG 4
11h 27m
awp_lego_2
MAX 12
AVG 2
22h 55m
aim_deagle7k
MAX 16
AVG 16
1d 9h 5m
aim_icemap
MAX 6
AVG 3
2d 23h 24m
de_arabic
MAX 17
AVG 17
3d 8h 20m
awp_paradise
MAX 6
AVG 6
3d 14h 41m
aim_ag_texture_city_advanced
MAX 3
AVG 2
5d 6h 17m
de_inferno
MAX 7
AVG 7
6d 5h 15m
scout_lego_2010
MAX 9
AVG 9
6d 20h 31m
cs_office
MAX 14
AVG 14
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.