Server vkontre_____________[v34] 46.174.49.29:27262

connect 46.174.49.29:27262

գնահատականը 346

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
18
16
0
17
14
19
18
12
0
9
7
0
0
0
0
0
1
6
10
0
12
12
11
11
Players գումարը
11
/
20
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
64
1:50:24
2.
44
35:56
3.
16
43:53
4.
7
42:54
5.
5
1:32:06
6.
3
08:10
7.
2
34:07
8.
1
03:55
9.
0
06:04
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
997
23:57:00
2.
600
43:13:06
3.
543
20:43:28
4.
501
14:19:12
5.
421
20:58:32
6.
385
11:33:21
8.
354
10:18:52
9.
352
27:32:51
10.
350
24:53:24
11.
334
8:39:47
13.
301
53:14:58
14.
274
15:04:46
15.
266
13:43:15
16.
255
05:30
20.
255
02:05
22.
250
8:11:02
23.
232
13:56:56
24.
232
7:28:29
25.
215
18:01:39
26.
212
12:08:32
28.
207
9:32:17
29.
177
6:32:12
30.
171
2:25:49
31.
160
2:23:14
33.
158
8:01:12
34.
156
3:25:26
35.
153
3:48:23
36.
147
4:51:24
37.
145
4:09:45
38.
145
71:09:18
39.
143
4:22:04
40.
140
23:21:21
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
Վերջին քարտեզները
5h 43m
awp_lego_2
MAX 15
AVG 4
2d 2h 34m
scout_lego_2010
MAX 12
AVG 12
2d 4h 59m
awp_india_v2
MAX 5
AVG 5
2d 21h 56m
de_arabic
MAX 14
AVG 13
3d 16h 7m
de_cache_v34
MAX 17
AVG 17
4d 6h 40m
aim_deagle7k
MAX 7
AVG 1
5d 2h 1m
de_season
MAX 11
AVG 11
5d 4h 26m
$2000$
MAX 3
AVG 3
5d 12h 55m
35hp_2_2010
MAX 5
AVG 2
5d 18h 59m
cs_office
MAX 10
AVG 10
6d 13h 7m
awp_$2000$
MAX 10
AVG 10
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.