Server ONLY DD2 |.::ВОЙНА БОГОВ::.|BOJTSOVSKY|18+ 46.174.48.11:27265

connect 46.174.48.11:27265

գնահատականը 421

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
29
28
29
30
30
0
28
30
32
22
0
11
1
1
0
2
0
1
0
10
14
13
0
19
Players գումարը
19
/
36
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
255
21:40
2.
56
1:32:01
3.
21
19:51
4.
12
15:09
5.
11
13:06
6.
8
15:07
9.
3
36:43
10.
3
1:17:25
11.
1
01:59
13.
1
16:39
14.
0
00:09
15.
0
02:40
16.
0
03:05
17.
0
00:57
18.
0
00:18
Ամենաշատ խաղացողներ
3.
3331
116:11:15
4.
3259
214:35:55
5.
3148
86:28:51
6.
2943
186:55:13
8.
2513
63:48:40
9.
2477
73:20:35
10.
2420
119:42:41
11.
2370
46:40:00
12.
2192
75:32:38
13.
2129
62:59:06
14.
2125
73:16:58
16.
2028
60:45:33
17.
1748
66:52:27
18.
1702
56:00:06
19.
1628
26:10:51
20.
1628
77:59:51
21.
1553
120:14:16
23.
1406
35:09:45
24.
1377
59:42:19
25.
1370
39:20:46
26.
1364
24:51:18
27.
1346
56:16:47
28.
1318
38:26:41
29.
1311
81:56:47
31.
1272
109:52:40
32.
1268
43:14:21
33.
1261
35:55:32
34.
1259
40:25:11
36.
1190
31:39:21
38.
1169
28:01:43
39.
1149
41:44:38
40.
1135
24:09:53
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.