Server |Zombie Land!|ZRIOT|rpgmenu|!models|rank|Smexy's 45.63.84.129:27015

connect 45.63.84.129:27015

գնահատականը 505

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
22
20
0
21
21
20
0
21
20
0
20
21
0
20
20
20
0
20
21
0
21
21
0
22
Players գումարը
22
/
40
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
255
400:43:51
2.
163
1:34:06
3.
11
08:51
4.
1
400:43:51
5.
0
400:43:51
6.
0
400:43:51
7.
0
400:43:51
8.
0
400:43:51
9.
0
400:43:51
10.
0
400:43:51
11.
0
400:43:51
12.
0
400:43:51
13.
0
400:43:51
14.
0
400:43:51
15.
0
400:43:51
16.
0
400:43:51
17.
0
400:43:51
18.
0
400:43:51
19.
0
400:43:51
20.
0
400:43:51
21.
0
400:43:51
22.
0
400:43:51
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
6697
61:28:00
2.
4012
41:15:38
3.
2634
9:49:18
4.
2373
11:38:27
5.
1927
7:43:40
6.
1650
21:30:12
7.
1549
25:59:25
8.
1455
9:53:30
10.
1208
4:14:18
11.
1170
6:36:40
12.
997
3:54:22
13.
886
7:36:57
14.
885
9:44:35
15.
868
8:04:10
16.
867
1:44:09
17.
848
13:02:34
18.
814
5:34:07
20.
802
11:03:51
21.
766
4660:20:15
22.
765
3:13:05
23.
765
4660:20:15
24.
764
15:37:51
25.
763
4660:20:15
26.
695
20:12:04
28.
686
5:30:17
29.
655
13:01:26
30.
638
3:28:27
31.
635
3:59:27
32.
632
17:08:37
34.
613
5:49:12
35.
573
4:07:02
36.
518
2:04:10
37.
514
1:04:15
38.
512
4660:20:15
39.
511
4660:20:15
40.
510
1:12:02
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_wp_abandon_mall_b9b
11.3%
cs_compound
7.1%
zm_firewall_pf_2
7.0%
de_dust2
6.2%
zm_unpanicv2_pf
6.0%
de_dust
5.0%
zh_run_or_die
4.4%
zombie_cargoship_b2
4.2%
de_port
4.2%
cs_assault
4.0%
zm_lila_panic_beach
3.8%
zh_desertbase
3.7%
zm_hellarch
3.4%
zriot_desertbase_b2
3.2%
zm_lila_panic_beach_2_pf
2.9%
zm_tx_highschool_zkedit_v2
2.9%
zm_little_city_v5pf_fix
2.9%
zh_ancient_fod_remake_beta
2.8%
ace_combatant
2.7%
cs_office_dark_extended_beta
2.6%
Վերջին քարտեզները
2h 17m
zm_unpanicv2_pf
MAX 25
AVG 22
3h 43m
zm_firewall_pf_2
MAX 26
AVG 22
5h 8m
zriot_desertbase_b2
MAX 22
AVG 19
6h 34m
zm_wp_abandon_mall_b9b
MAX 22
AVG 20
9h 26m
cs_office_dark_extended_beta
MAX 22
AVG 21
10h 51m
cs_compound
MAX 25
AVG 21
12h 17m
zm_tx_highschool_zkedit_v2
MAX 23
AVG 21
13h 43m
zm_little_city_v5pf_fix
MAX 24
AVG 22
15h 9m
zm_lila_panic_beach_2_pf
MAX 23
AVG 21
16h 35m
zm_doomlike_station_v2
MAX 22
AVG 21
18h 0m
zm_choddasnowpanic_b5
MAX 21
AVG 20
20h 50m
zm_lila_panic_beach
MAX 25
AVG 22
23h 42m
de_dust
MAX 24
AVG 21
1d 2h 32m
zm_airport_panic_bobpoblo2
MAX 21
AVG 21
1d 3h 58m
zm_highschool
MAX 23
AVG 21
1d 8h 16m
de_dust2
MAX 27
AVG 23
1d 11h 7m
zombie_cargoship_b2
MAX 27
AVG 23
1d 13h 59m
zh_run_or_die
MAX 25
AVG 22
2d 12h 46m
cs_office
MAX 22
AVG 21
2d 14h 11m
zh_ancient_fod_remake_beta
MAX 24
AVG 22
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.