Server Zombie MOD+ IBISGaming.com | FAST DL | PsychoStats |No AWP/AUTO 208.43.70.234:27015

connect 208.43.70.234:27015

գնահատականը 340

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
14
14
0
14
14
14
14
0
14
14
14
0
14
14
14
14
0
14
15
14
14
0
3
14
Players գումարը
14
/
43
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
0
16:26:29
2.
0
16:26:29
3.
0
16:26:29
5.
0
16:26:29
6.
0
16:26:29
7.
0
16:26:29
8.
0
16:26:29
9.
0
16:26:29
10.
0
16:26:29
11.
0
16:26:29
12.
0
16:26:29
13.
0
16:26:29
14.
0
16:26:29
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
1019
243:14:44
2.
511
270:24:09
3.
510
29:43
4.
510
161:42:52
5.
510
216:17:01
6.
510
274:05:48
7.
510
202:50:16
8.
510
241:37:20
9.
510
203:45:49
11.
509
221:26:16
12.
261
36:22
13.
259
53:55
14.
258
275:50:33
15.
257
140:00:14
16.
257
232:34:09
17.
255
11:13
18.
255
06:26
19.
255
26:37
20.
255
27:08
21.
255
09:27
22.
255
25:21
23.
255
29:37
24.
255
43:23
26.
255
13:52
27.
255
15:50
28.
255
18:45
29.
255
07:28
30.
255
18:14
31.
255
12:59
33.
255
1:30:10
34.
255
54:57
36.
255
1:52:58
37.
255
10:56
38.
255
33:47
39.
255
15:54
40.
255
10:52
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
ze_atix_helicopter_fix
11.5%
zm_3_rooms_v3
6.9%
ze_jurassic_park_story_v1
6.1%
zm_bumfight_v2
5.3%
zm_tx_highschoolbeta7
5.3%
zm_holdout_mountain_fixed
5.3%
zm_420_beachstrike_b2
5.3%
castle_redemption_rnk
4.6%
zm_bridge_run_v1
4.6%
zm_krusty_krab_a3
3.8%
ze_blackmesa_escape_final
3.1%
zm_420_office_v5
3.1%
ze_grand_boat_escape_v1_9
2.3%
ze_electrical_factory_v1
2.3%
zm_ocx_orly_v4
2.3%
ze_surf_danger
2.3%
ze_voodoo_islands_v8_cfix2
2.3%
ze_icecap_derp_unloze_v420
1.5%
ze_mountain_escape_v5_zf
1.5%
ze_undertunnel_escape_b3a
1.5%
Վերջին քարտեզները
1h 40m
ze_grand_boat_escape_v1_9
MAX 14
AVG 10
2h 56m
ze_showdown_v4_1
MAX 14
AVG 14
4h 13m
zm_holdout_mountain_fixed
MAX 14
AVG 14
5h 29m
ze_jurassic_park_story_v1
MAX 15
AVG 14
6h 45m
ze_l0v0l_a7
MAX 14
AVG 14
8h 2m
castle_redemption_rnk
MAX 14
AVG 14
9h 18m
zm_forgotten_town_ri
MAX 14
AVG 14
10h 34m
zm_bumfight_v2
MAX 14
AVG 14
11h 51m
ze_flying_world_v1_2
MAX 14
AVG 14
15h 39m
zm_desert_fortress_v2
MAX 15
AVG 14
16h 56m
zm_3_rooms_v3
MAX 14
AVG 14
1d 34m
zm_krusty_krab_a3
MAX 15
AVG 14
1d 1h 51m
ze_electrical_factory_v1
MAX 14
AVG 14
1d 4h 25m
ze_atix_helicopter_fix
MAX 14
AVG 14
1d 8h 16m
ze_undertunnel_escape_b3a
MAX 14
AVG 14
1d 10h 49m
ze_surf_danger
MAX 14
AVG 7
1d 18h 30m
zm_bridge_run_v1
MAX 15
AVG 14
1d 23h 36m
ze_sorrento_escape_v5_fix
MAX 14
AVG 14
2d 3h 24m
ze_ice_hold_b2
MAX 14
AVG 14
2d 4h 41m
zm_lila_panic_beach_2
MAX 19
AVG 16
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.