Server BrutalCS ★FFA DM★14★HS★D2/MI/CA★128T PRIME★BY ASUS dm14.brutalcs.nu:27015

connect dm14.brutalcs.nu:27015

գնահատականը 540

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
19
19
0
18
17
11
0
11
11
11
0
1
11
0
11
19
19
0
19
19
18
0
19
19
Players գումարը
19
/
19
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
196
1:12:57
2.
182
43:38
3.
174
19:48
4.
134
11:44
5.
127
08:39
6.
112
21:02
7.
110
10:01
8.
108
14:26
9.
100
10:22
10.
94
10:58
11.
78
08:44
13.
58
21:10
14.
28
02:36
15.
4
00:54
16.
4
25:16
17.
4
00:36
18.
0
00:09
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
5971
27:31:49
2.
5909
38:22:28
3.
5897
25:30:36
4.
5219
25:41:47
5.
4957
13:19:15
6.
4691
21:58:07
7.
3974
8:30:41
8.
3838
15:49:01
9.
3674
10:21:53
10.
3584
11:49:53
11.
3357
9:40:31
12.
3284
13:25:22
13.
3253
7:59:07
14.
3013
11:21:14
15.
2992
15:17:15
16.
2990
11:56:05
17.
2952
10:06:39
18.
2946
11:12:11
19.
2935
14:00:14
20.
2879
6:10:26
21.
2769
5:40:41
22.
2764
9:58:11
23.
2751
5:04:01
24.
2736
8:09:50
25.
2731
6:56:47
26.
2720
9:02:49
27.
2688
6:44:58
28.
2644
8:25:40
29.
2642
8:32:57
30.
2599
6:42:40
31.
2435
8:06:51
32.
2410
6:40:50
33.
2382
4:17:10
34.
2357
5:09:58
35.
2254
5:57:20
36.
2182
5:27:54
37.
2147
6:24:15
38.
2142
6:56:09
39.
2108
7:22:53
40.
2108
7:27:37
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում