Server [RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|CS GO| 94.250.219.40:27015

connect 94.250.219.40:27015

գնահատականը 341

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
25
22
0
30
37
36
0
34
37
31
0
18
6
0
5
7
6
0
7
6
18
0
18
Players գումարը
18
/
37
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
4
19:12
2.
1
28:29
3.
0
00:09
4.
0
42:37
5.
0
04:37
6.
0
01:35
7.
0
04:53
10.
0
16:43
11.
0
02:53
12.
0
04:47
13.
0
33:21
14.
0
02:02
15.
0
36:34
16.
0
38:44
17.
0
17:08
18.
0
25:23
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
694
139:01:20
2.
502
40:20:30
3.
445
69:39:23
4.
433
51:30:05
5.
396
30:30:24
6.
378
26:01:16
7.
346
145:56:48
8.
307
42:26:48
9.
303
20:54:37
10.
245
73:14:06
11.
238
72:04:14
12.
237
55:39:10
13.
232
59:36:24
14.
228
78:26:14
15.
220
32:41:24
16.
211
50:02:47
17.
211
109:54:44
18.
200
34:52:26
20.
193
35:54:36
21.
188
52:02:38
22.
181
45:39:52
23.
180
155:17:55
24.
177
38:30:58
25.
175
8:48:08
26.
173
44:56:26
27.
172
62:21:50
28.
170
30:06:36
29.
167
80:30:18
30.
165
173:54:20
31.
163
19:39:39
32.
161
67:17:54
33.
157
35:53:10
34.
155
70:39:30
35.
151
73:18:36
36.
151
19:37:00
37.
146
34:07:53
38.
145
33:12:21
39.
145
58:22:16
40.
143
159:40:41
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_lila_panic_173_csgo
23.3%
ze_mirrors_edge_reborn_p3
5.0%
zm_desert_fortress_v2_d_retextu
4.2%
zm_atix_helicopter_ic_r2
3.3%
zm_legendary_house_final
3.3%
ze_pirates_port_royal_v5_6
3.3%
zm_dust2_bloodmoon
3.3%
zm_object_12_row
2.5%
zm_italy_elegant
2.5%
zm_blockcity_v2
2.5%
zm_druglab_go
2.5%
ze_eternal_grove_v3
2.5%
ze_bathroom_v2_5
2.5%
zm_4way_tunnel_v2_zds
2.5%
zm_survival_camp_row
2.5%
zm_an_droptop_redux_sac2
1.7%
ze_lotr_mines_of_moria_p2
1.7%
zm_forgotten_town_csgo
1.7%
zm_minecraft_v3
1.7%
ze_crazy_escape_v5_5_1
1.7%
Վերջին քարտեզները
2h 43m
zm_br_swimsuits_r2
MAX 6
AVG 6
4h 6m
zm_playtime_v2
MAX 10
AVG 8
5h 29m
zm_italy_elegant
MAX 31
AVG 15
6h 51m
zm_schoolgrounds_v3
MAX 7
AVG 7
8h 14m
zm_lynxmetal_v21
MAX 5
AVG 5
11h 0m
zm_legendary_house_final_r1
MAX 18
AVG 18
12h 23m
ze_mirrors_edge_reborn_p3
MAX 37
AVG 29
13h 45m
ze_temple_escape_va1
MAX 37
AVG 37
15h 9m
ze_lotr_mines_of_moria_p2
MAX 34
AVG 32
16h 32m
zm_lila_panic_173_csgo
MAX 36
AVG 2
19h 17m
ze_slender_escape_rc2
MAX 34
AVG 32
20h 40m
zm_dust2_bloodmoon
MAX 22
AVG 14
22h 2m
zm_survival_camp_row
MAX 25
AVG 15
1d 2h 9m
zm_desert_fortress_v2_d_retextu
MAX 37
AVG 22
1d 11h 48m
ze_crazy_escape_v5_5_1
MAX 29
AVG 28
1d 13h 11m
ze_pirates_port_royal_v5_6
MAX 37
AVG 34
1d 18h 42m
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
MAX 30
AVG 28
1d 22h 51m
zm_legendary_house_final
MAX 37
AVG 19
2d 15m
zm_an_droptop_redux_sac2
MAX 6
AVG 4
2d 11h 18m
zm_16chambres
MAX 13
AVG 13
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում