Server [RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|CS GO| 94.250.219.40:27015

connect 94.250.219.40:27015

գնահատականը 306

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
1
0
7
1
1
1
0
7
10
12
16
0
17
26
20
0
21
19
10
8
0
9
1
1
Players գումարը
1
/
37
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
0
21:25:05
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
369
25:14:27
2.
284
27:37:26
3.
227
78:08:41
4.
223
72:34:32
5.
199
13:22:34
6.
194
89:59:33
7.
188
46:26:07
8.
184
6:01:29
9.
182
43:57:14
10.
179
29:37:48
11.
152
25:25:40
12.
149
15:30:26
13.
146
34:07:53
14.
145
58:22:16
15.
139
113:34:49
16.
133
28:43:36
17.
129
71:48:12
18.
128
1:23:06
19.
127
34:16:15
20.
126
27:23:51
21.
125
60:46:24
23.
122
24:23:53
24.
119
1:46:41
25.
118
10:41:01
26.
116
50:59
27.
114
50:03:21
28.
112
21:13:44
29.
111
26:03:11
30.
109
13:06:31
31.
107
1:12:32
32.
103
15:06:09
33.
103
24:28:40
34.
100
4:22:39
35.
98
79:52:50
36.
94
43:29:46
37.
93
9:12:00
38.
92
24:49:11
39.
90
5:24:12
40.
90
28:52:51
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_toxa_west_v3
3.1%
zm_4way_tunnel_v2_zds
3.1%
ze_boatescape_extendido_p4
2.3%
zm_dust2v2_v3
2.3%
zm_schoolgrounds_v3
2.3%
zm_an_droptop_redux_sac2
2.3%
zm_forgotten_town_csgo
1.5%
zm_druglab_go
1.5%
zm_object_12_row
1.5%
ze_pirates_port_royal_v5_6
0.8%
Վերջին քարտեզները
2h 19m
zm_italy_elegant
MAX 28
AVG 16
3h 35m
zm_atix_helicopter_ic_r2
MAX 21
AVG 12
4h 53m
zm_miniature_room_csgo
MAX 25
AVG 13
6h 9m
ze_boatescape_extendido_p4
MAX 20
AVG 19
7h 26m
zm_an_droptop_redux_sac2
MAX 21
AVG 18
8h 42m
zm_16chambres
MAX 20
AVG 17
9h 59m
zm_toxa_west_v3
MAX 26
AVG 15
12h 32m
zm_muhosransk_reborn_v3
MAX 16
AVG 16
13h 48m
zm_survival_camp_row
MAX 29
AVG 13
17h 38m
zm_legendary_house_final
MAX 25
AVG 12
1d 3h 50m
zm_lynxmetal_v21
MAX 10
AVG 10
1d 7h 38m
zm_minecraft_v3
MAX 26
AVG 19
1d 8h 55m
zm_4way_tunnel_v2_zds
MAX 24
AVG 17
2d 12h 57m
zm_druglab_go
MAX 14
AVG 10
2d 14h 13m
zm_day_lego_v2
MAX 29
AVG 15
2d 16h 48m
zm_schoolgrounds_v3
MAX 19
AVG 14
3d 3h 0m
zm_object_12_row
MAX 9
AVG 8
3d 9h 23m
ze_pirates_port_royal_v5_6
MAX 24
AVG 24
3d 10h 39m
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
MAX 28
AVG 28
3d 13h 13m
zm_dust2v2_v3
MAX 21
AVG 19
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.