Server [RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|CS GO| 94.250.219.40:27015

connect 94.250.219.40:27015

գնահատականը 167

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
30
20
17
18
16
14
11
4
1
1
4
5
11
11
14
16
13
14
15
18
21
23
24
22
Players գումարը
22
/
40
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
2.
16
25:24
3.
12
25:42
4.
9
25:41
5.
9
25:42
6.
6
25:41
7.
3
25:42
8.
2
25:42
9.
2
25:42
10.
1
25:42
11.
1
23:40
12.
0
13:10:36
13.
0
25:42
14.
0
25:41
15.
0
23:30
16.
0
25:42
17.
0
25:42
18.
0
18:16
19.
0
25:42
20.
0
25:42
21.
0
18:41
22.
0
25:42
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
187
10:52:07
2.
180
4:22:09
3.
123
1:45:05
4.
122
47:07
5.
97
3:02:01
6.
96
3:44:31
7.
90
1:30:34
8.
82
3:21:43
9.
75
4:42:12
10.
72
2:59:59
11.
61
1:19:26
12.
56
5:13:59
13.
52
4:41:13
14.
50
2:33:24
15.
49
4:52:31
16.
48
1:52:54
17.
46
2:54:38
18.
46
1:56:26
19.
43
54:27
20.
41
2:01:51
21.
41
3:25:46
22.
40
1:04:44
23.
38
5:07:33
24.
37
21:52
25.
35
1:39:13
26.
33
1:56:18
27.
33
1:57:06
28.
33
12:38
29.
33
4:55:45
30.
32
1:21:57
31.
32
49:33
32.
32
2:14:07
33.
31
2:30:11
34.
30
22:06
35.
29
36:32
36.
29
12:39
37.
29
17:08
38.
28
1:08:08
39.
28
2:24:28
40.
28
39:54
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_dust2_bloodmoon
10.7%
zm_lila_panic_173_csgo
9.9%
zm_schoolgrounds_v3
6.6%
zm_muhosransk_reborn_v3
5.8%
zm_komplex_final_row
5.4%
ze_pirates_port_royal_v5_6
4.5%
zm_italy_elegant
4.3%
zm_minecraft_v3
4.3%
zm_playtime_v2
4.2%
zm_druglab_go
3.5%
zm_miniature_room_csgo
3.2%
zm_blockcity_v2
3.2%
zm_16chambres
3.1%
zm_dust2v2_v3
2.7%
zm_farm3_nav72_csgo
2.6%
zm_desert_fortress_v2_d_retextu
2.3%
zm_day_lego_v2
2.1%
zm_toxa_west_v3
2.1%
ze_crazy_escape_v5_5_1
1.8%
ze_surf_gypt_v1_3_1f
1.8%
Վերջին քարտեզները
36m
ze_haunted_lab_escape_p3
MAX 25
AVG 7
58m
ze_surf_gypt_v1_3_1f
MAX 38
AVG 32
1h 21m
zm_stab_town_final
MAX 23
AVG 23
1h 43m
zm_lila_panic_173_csgo
MAX 37
AVG 9
2h 5m
zm_miniature_room_csgo
MAX 18
AVG 2
2h 26m
zm_schoolgrounds_v3
MAX 23
AVG 10
2h 48m
zm_farm3_nav72_csgo
MAX 31
AVG 19
3h 9m
zm_legendary_house_final_r2
MAX 25
AVG 19
3h 31m
zm_dust2v2_v3
MAX 27
AVG 19
3h 52m
zm_lynxmetal_v21
MAX 17
AVG 15
4h 13m
ze_jurassicpark_escape_p2
MAX 27
AVG 21
4h 34m
zm_object_12_row
MAX 28
AVG 22
4h 55m
zm_komplex_final_row
MAX 23
AVG 13
5h 16m
zm_italy_elegant
MAX 29
AVG 14
5h 37m
zm_toxa_west_v3
MAX 31
AVG 17
5h 57m
zm_16chambres
MAX 21
AVG 15
6h 17m
zm_dust2_bloodmoon
MAX 32
AVG 12
6h 57m
zm_forgotten_town_csgo
MAX 21
AVG 14
7h 18m
ze_mirrors_edge_reborn_p3
MAX 16
AVG 16
7h 47m
zm_an_droptop_redux_sac2
MAX 20
AVG 15
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.