Server [RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|CS GO| 94.250.219.40:27015

connect 94.250.219.40:27015

գնահատականը 323

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
13
14
12
1
0
1
1
1
14
0
14
12
18
14
17
0
21
14
25
31
27
0
21
16
Players գումարը
16
/
47
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
2.
8
45:17
3.
6
1:12:34
5.
4
1:00:19
6.
3
1:03:03
8.
2
2:51:31
10.
0
17:28:05
11.
0
17:28:05
12.
0
40:06
13.
0
43:02
14.
0
17:28:05
15.
0
17:28:05
16.
0
49:52
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
116
50:59
2.
98
12:48:23
3.
90
3:54:10
4.
80
19:40:38
5.
77
8:41:32
6.
73
4:23:14
7.
68
22:59:48
8.
67
14:43:47
9.
65
11:56:27
10.
64
5:36:41
11.
58
10:30:18
12.
55
49:58:03
13.
54
6:58:24
14.
52
15:06:43
15.
48
5:39:31
16.
47
34:33:52
17.
47
8:57:05
18.
46
3:27:51
19.
45
15:14:33
20.
44
15:04:16
21.
43
5:05:07
22.
42
6:48:14
23.
41
24:42:24
24.
40
3:51:53
25.
39
9:03:14
27.
38
11:44:20
28.
37
7:22:18
29.
37
43:13:39
30.
36
13:16
31.
36
8:42:42
32.
36
1:02:22
33.
36
8:22:58
35.
34
17:31:57
36.
34
14:10:40
37.
33
26:04
38.
33
20:23
39.
33
24:24:41
40.
32
07:11
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_death_country_row_v1_a6
29.0%
zm_lila_panic_173_csgo
7.3%
zm_dust2v2_v3
6.5%
zm_br_swimsuits_r2
4.4%
zm_toxa_west_v3
4.4%
zm_minecraft_v3
4.3%
zm_old_abandoned_v3_csgo
3.6%
zm_survival_camp_row
3.6%
zm_blockcity_v2
3.6%
zm_16chambres
2.9%
Վերջին քարտեզները
1h 23m
zm_lila_panic_173_csgo
MAX 24
AVG 14
2h 35m
zm_druglab_go
MAX 27
AVG 24
3h 47m
zm_old_abandoned_v3_csgo
MAX 34
AVG 20
6h 12m
zm_blockcity_v2
MAX 17
AVG 14
7h 25m
zm_4way_tunnel_v2_zds
MAX 26
AVG 21
8h 38m
zm_dust2v2_v3
MAX 24
AVG 17
12h 16m
zm_farm3_nav72_csgo
MAX 19
AVG 16
13h 27m
zm_death_country_row_v1_a6
MAX 15
AVG 4
20h 42m
zm_italy_elegant
MAX 12
AVG 8
23h 7m
zm_minecraft_v3
MAX 17
AVG 14
1d 3h 59m
zm_lynxmetal_v21
MAX 23
AVG 17
1d 5h 12m
zm_survival_camp_row
MAX 26
AVG 18
1d 6h 25m
zm_winterfun_zn
MAX 20
AVG 16
1d 7h 38m
zm_muhosransk_reborn_v3
MAX 13
AVG 13
1d 8h 51m
zm_br_swimsuits_r2
MAX 23
AVG 18
1d 11h 16m
zm_legendary_house_final
MAX 17
AVG 15
1d 13h 41m
zm_schoolgrounds_v3
MAX 14
AVG 13
1d 22h 9m
zm_playtime_v2
MAX 26
AVG 12
2d 3h 0m
zm_stab_town_final
MAX 31
AVG 30
2d 4h 13m
zm_an_droptop_redux_sac2
MAX 27
AVG 27
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.