Server [RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|No Lag| 94.250.219.40:27015

connect 94.250.219.40:27015

գնահատականը 470

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
12
31
0
24
27
32
30
29
44
0
39
46
25
18
33
21
17
0
11
12
14
15
14
18
Players գումարը
18
/
47
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
2
2:10:00
3.
0
05:35
4.
0
29:51:35
5.
0
11:47
6.
0
2:18:52
7.
0
2:02:59
8.
0
32:10
9.
0
1:18:44
10.
0
06:19
11.
0
17:23
12.
0
2:09:35
15.
0
04:40
16.
0
11:17
18.
0
55:52
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
3740
678:04:49
2.
2371
471:57:05
3.
2253
350:58:12
4.
2074
760:40:40
5.
1651
296:50:10
6.
1589
285:58:44
7.
1416
355:26:27
8.
1213
199:11:59
9.
1157
439:29:43
10.
1116
75:54:42
11.
1095
168:25:27
12.
961
652:31:37
13.
901
44:19:35
14.
835
75:54:34
15.
791
178:08:57
16.
645
768:54:03
17.
640
456:45:10
18.
619
124:56:16
19.
602
130:15:39
20.
576
142:39:53
21.
549
275:15:45
22.
522
269:50:10
23.
516
242:43:37
24.
499
342:50:13
25.
478
115:39:56
26.
471
56:25:23
27.
467
100:28:45
28.
460
145:57:48
29.
438
327:33:03
30.
409
65:18:18
31.
382
92:55:08
32.
381
73:36:47
33.
365
58:15:16
34.
363
154:30:49
37.
344
375:38:25
38.
338
338:12:36
39.
331
106:47:35
40.
317
81:19:38
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
zm_stab_smugglersdust_csgo
2.9%
zm_roy_abandoned_canals_csgo_r
2.9%
zm_farm3_nav72_csgo
2.3%
zm_minecraft_v3
2.3%
zm_little_italy_v3_csgo
2.3%
zm_unpanic_csgo_pf_v1
2.2%
zm_stab_town_final
2.1%
zm_lila_off!ce_v4a
2.1%
zm_schoolgrounds_v3
2.1%
zm_blostos_v2_r
2.1%
Վերջին քարտեզները
1h 12m
zm_day_lego_v2
MAX 39
AVG 20
2h 21m
zm_lila_off!ce_v4a
MAX 19
AVG 16
3h 31m
zm_toxa_west_v3
MAX 32
AVG 19
4h 39m
zm_dust2v2_v3
MAX 38
AVG 22
5h 48m
zm_blockcity_v2
MAX 30
AVG 5
6h 57m
zm_lila_panic_173_csgo
MAX 44
AVG 17
9h 14m
zm_16chambres
MAX 33
AVG 20
10h 23m
zm_minecraft_v3
MAX 28
AVG 17
11h 32m
zm_legendary_house_final
MAX 31
AVG 20
12h 41m
zm_survival_camp_row
MAX 46
AVG 32
13h 49m
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
MAX 41
AVG 38
17h 16m
ze_crazy_escape_v5_5_1
MAX 39
AVG 35
21h 52m
zm_italy_elegant
MAX 38
AVG 23
1d 1h 18m
zm_miniature_room_csgo
MAX 22
AVG 12
1d 3h 36m
zm_little_italy_v3_csgo
MAX 27
AVG 13
1d 8h 11m
zm_gymnase_r
MAX 38
AVG 20
1d 9h 20m
zm_druglab_go
MAX 34
AVG 20
1d 10h 28m
zm_old_abandoned_v3_csgo
MAX 23
AVG 21
1d 13h 55m
zm_stab_town_final
MAX 31
AVG 28
1d 17h 22m
zm_roy_abandoned_canals_csgo_r
MAX 34
AVG 10
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
VIP Սերվերներ
առցանց օգտագործողներ