Server [PL] Cs-NaBani.pl [Arena 1vs1][Multi][TR128][PRIME][DROP] 91.198.89.18:27015

connect 91.198.89.18:27015

գնահատականը 303

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
14
21
0
17
22
0
20
20
0
19
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
14
Players գումարը
14
/
23
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
3.
17
33:36
4.
15
17:03
5.
15
27:06
8.
11
51:52
10.
8
20:30
11.
6
19:20
12.
3
15:39
13.
1
16:27
14.
0
72:20:16
15.
0
71:48:10
16.
0
14:48
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
2327
185:12:06
2.
2126
90:36:11
3.
1925
16:34:11
4.
1887
54:53:29
5.
1342
23:33:52
6.
1117
27:44:57
7.
1101
31:01:15
8.
980
8:39:51
9.
888
22:09:41
10.
848
25:20:37
11.
836
111:50:23
12.
807
26:36:04
13.
743
14:32:34
14.
729
28:19:50
15.
698
14:32:24
16.
670
21:27:11
17.
663
13:16:24
18.
651
13:08:45
19.
617
12:01:12
20.
556
9:58:35
21.
554
32:00:26
22.
537
41:59:06
24.
528
30:04:43
26.
518
19:41:36
27.
518
16:53:02
28.
514
14:49:09
29.
502
5:09:46
30.
497
18:18:54
31.
497
34:47:19
32.
494
19:20:04
33.
488
13:00:59
34.
481
19:22:40
35.
458
15:50:07
36.
456
5:58:59
37.
456
26:43:33
38.
455
7:36:03
39.
448
12:25:41
40.
446
6:04:20
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
am_desert2_nb
15.3%
am_nuke_nb
8.5%
am_bionic_nb
5.1%
am_texture2_nb
5.1%
am_breakout_64_nb
5.1%
am_inferno_banana_nb
5.1%
am_plain2_nb
4.2%
am_must2_nb
4.2%
am_crashz_dust_nb
4.2%
am_redline_nb
3.4%
am_surfburken_nb
3.4%
am_inferno_mid_nb
2.6%
am_grass2_nb
2.5%
am_aztec_nb
2.5%
am_dust2014_nb
2.5%
am_aztec2_nb
2.5%
am_mefix_nb
1.7%
am_water_nb
1.7%
am_ramps_nb
1.7%
am_7ktgaming_nb
1.7%
Վերջին քարտեզները
1h 39m
am_insyhouse_nb
MAX 23
AVG 12
3h 4m
am_bionic_nb
MAX 5
AVG 0
11h 37m
am_loot_nb
MAX 20
AVG 12
13h 2m
am_arena_nb
MAX 7
AVG 7
14h 27m
am_grass2_nb
MAX 21
AVG 20
15h 52m
am_inferno_banana_nb
MAX 20
AVG 5
17h 18m
am_aztec_nb
MAX 20
AVG 19
18h 42m
am_nuke_nb
MAX 22
AVG 7
20h 8m
am_poolday_nb
MAX 21
AVG 19
21h 33m
am_aztec2_nb
MAX 21
AVG 17
22h 58m
am_breakout_64_nb
MAX 14
AVG 2
1d 24m
am_surfburken_nb
MAX 22
AVG 16
1d 1h 50m
am_desert2_nb
MAX 23
AVG 3
1d 13h 11m
am_snow_cbg_nb
MAX 8
AVG 8
1d 14h 36m
am_must2_nb
MAX 22
AVG 20
1d 16h 1m
am_dust2_cat_nb
MAX 22
AVG 22
1d 20h 16m
am_dust2014_nb
MAX 22
AVG 12
1d 23h 6m
am_columns_nb
MAX 22
AVG 21
2d 1h 56m
am_plain2_nb
MAX 21
AVG 16
2d 13h 18m
am_texture2_nb
MAX 14
AVG 2
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.