Server ★ Max-Play.pl [☛Arena 1vs1☚] !ws !knife [128TR] 77.79.225.163:27015

connect 77.79.225.163:27015

գնահատականը 324

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
23
18
15
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
4
4
14
11
16
16
24
20
27
Players գումարը
27
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
36
24:54
3.
33
32:38
4.
33
25:56
5.
32
16:11
6.
29
13:34
7.
27
22:40
8.
26
24:09
9.
24
12:27
10.
20
18:24
11.
20
06:32
12.
18
06:32
13.
18
05:40
15.
12
15:31
16.
12
11:06
17.
11
05:32
19.
8
07:20
20.
8
02:56
21.
5
22:07
22.
5
07:04
23.
0
03:07
24.
0
14:37:03
25.
0
29:28
26.
0
12:17
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
2213
51:23:40
3.
990
21:24:39
4.
591
10:02:03
5.
531
11:32:15
6.
527
12:09:26
7.
501
18:37:10
8.
484
9:57:41
9.
483
6:43:04
10.
480
5:53:51
11.
478
12:22:57
12.
476
7:21:10
13.
474
10:57:46
14.
467
3:46:12
15.
454
16:07:40
16.
451
9:18:23
17.
449
16:20:09
18.
435
5:29:55
19.
419
5:02:59
20.
412
5:10:50
21.
408
9:28:40
23.
404
4:15:53
24.
403
7:28:55
25.
402
4:46:10
26.
392
15:30:31
27.
389
13:10:28
28.
387
6:05:56
29.
386
4:48:23
31.
378
12:07:04
32.
377
8:37:43
33.
369
6:17:01
34.
367
7:56:06
35.
363
5:52:36
36.
362
4:48:08
37.
356
2:49:05
38.
352
15:19:14
39.
352
5:31:02
40.
351
7:39:39
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
am_banana_44
34.1%
am_grass2_64
7.9%
am_nuke2_64
6.2%
am_multi_v6_mp
5.6%
am_multimap2_mp
5.4%
am_water_64
5.2%
am_dust_arena_d
5.0%
am_desert2_22
4.6%
am_texture2_64_2
4.4%
am_dust2014_64_mp
4.1%
am_marble
3.5%
am_guter
3.3%
am_breakout_64_3
3.0%
am_ramps_64_2
2.9%
am_nuke2018_v2
2.8%
am_rgb64
2.0%
Վերջին քարտեզները
34m
am_nuke2018_v2
MAX 22
AVG 13
54m
am_multi_v6_mp
MAX 29
AVG 18
1h 13m
am_water_64
MAX 24
AVG 15
1h 34m
am_nuke2_64
MAX 29
AVG 17
2h 5m
am_banana_44
MAX 30
AVG 5
2h 24m
am_breakout_64_3
MAX 23
AVG 12
2h 44m
am_dust_arena_d
MAX 18
AVG 2
3h 34m
am_guter
MAX 29
AVG 16
4h 5m
am_rgb64
MAX 24
AVG 11
6h 13m
am_grass2_64
MAX 25
AVG 9
18h 34m
am_texture2_64_2
MAX 26
AVG 11
18h 54m
am_desert2_22
MAX 24
AVG 8
21h 33m
am_marble
MAX 25
AVG 15
1d 9h 29m
am_multimap2_mp
MAX 29
AVG 19
1d 17h 12m
am_dust2014_64_mp
MAX 26
AVG 12
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
VIP Սերվերներ
առցանց օգտագործողներ