Server =[pG]=| JAILBREAK | =(eGO)= Edge-Gamers.com 74.91.113.83:27015

connect 74.91.113.83:27015

գնահատականը 521

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
42
40
0
33
21
10
0
13
15
16
0
26
30
0
24
21
30
0
44
38
0
48
48
Players գումարը
48
/
52
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
5
01:33
2.
5
01:33
3.
5
01:33
4.
1
01:46
6.
0
01:34
8.
0
01:33
9.
0
01:22
10.
0
01:33
11.
0
01:23
12.
0
01:22
13.
0
1:07:39
16.
0
01:43
17.
0
01:23
18.
0
01:43
20.
0
01:23
21.
0
01:22
22.
0
01:22
23.
0
01:22
24.
0
01:22
26.
0
01:23
28.
0
01:33
29.
0
01:43
30.
0
01:33
31.
0
01:43
32.
0
01:33
33.
0
01:22
34.
0
01:33
35.
0
01:33
36.
0
00:23
37.
0
01:23
39.
0
01:33
40.
0
01:33
41.
0
01:23
42.
0
01:22
44.
0
01:23
45.
0
01:33
46.
0
01:33
47.
0
01:33
48.
0
01:33
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
22815
376:17:26
2.
18522
370:59:29
3.
16143
272:51:10
4.
13498
107:40:13
5.
12028
86:26:44
6.
11494
104:44:25
7.
10808
118:43:17
8.
9503
178:08:04
9.
8831
67:36:34
10.
8322
49:54:23
12.
8175
217:36:34
13.
7793
87:28:25
14.
7030
54:17:24
15.
6718
55:37:49
16.
6538
82:18:24
17.
6511
46:50:13
18.
6505
60:06:46
19.
6302
72:10:15
20.
6138
67:21:49
21.
6024
66:15:18
22.
5796
36:58:11
23.
5600
60:43:05
24.
5585
47:29:19
25.
5133
66:52:14
26.
4976
38:39:13
27.
4946
77:43:50
28.
4903
159:54:05
29.
4774
122:04:04
30.
4382
51:31:51
31.
4318
31:57:07
32.
4302
44:07:52
33.
4276
38:59:04
34.
4050
41:00:05
35.
4042
28:17:17
36.
3868
79:31:10
37.
3825
61:01:56
38.
3822
168:34:53
39.
3661
110:50:05
40.
3376
38:39:40
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
jb_vice_pg
35.3%
jb_vipinthemix_pg
9.7%
jb_clouds_pg
7.6%
jb_undertale_v1c
6.2%
jb_minecraft_beta_pg
6.2%
jb_spy_vs_spy_pg_v4
5.6%
jb_sg_dojo_v4-1
5.2%
jb_chicken_island_b2
3.9%
jb_arcade_b4
3.8%
jb_obama_v5_beta
3.3%
jb_peanut_pgfix
3.1%
jb_avalanche_csgo_b7
2.1%
ba_mlcastle_ego
1.7%
jb_lego_jail_2k17b
1.4%
ba_jail_canyondam_go
1.4%
jb_shapeshifter
1.4%
ba_jail_prison_m
1.0%
jb_marioworld_rsc_fix
0.6%
jb_moonjail_v2
0.2%
jb_mist_v1_pg
0.2%
Վերջին քարտեզները
2h 34m
jb_peanut_pgfix
MAX 38
AVG 18
3h 56m
jb_vipinthemix_pg
MAX 48
AVG 27
5h 20m
jb_vice_pg
MAX 52
AVG 14
6h 43m
jb_sg_dojo_v4-1
MAX 49
AVG 25
9h 29m
jb_minecraft_beta_pg
MAX 51
AVG 31
12h 15m
jb_clouds_pg
MAX 51
AVG 30
13h 38m
jb_obama_v5_beta
MAX 53
AVG 32
16h 24m
ba_mlcastle_ego
MAX 24
AVG 17
19h 10m
jb_lego_jail_2k17b
MAX 33
AVG 13
20h 33m
jb_chicken_island_b2
MAX 52
AVG 40
21h 55m
jb_arcade_b4
MAX 42
AVG 15
1d 3h 41m
jb_spy_vs_spy_pg_v4
MAX 48
AVG 23
1d 6h 51m
jb_marioworld_rsc_fix
MAX 17
AVG 12
1d 11h 1m
jb_avalanche_csgo_b7
MAX 39
AVG 20
5d 10h 40m
jb_tropico
MAX 3
AVG 3
5d 13h 51m
ba_jail_prison_m
MAX 30
AVG 16
5d 17h 1m
jb_mist_v1_pg
MAX 15
AVG 14
5d 23h 30m
ba_jail_canyondam_go
MAX 52
AVG 42
6d 6h 3m
jb_shapeshifter
MAX 37
AVG 30
6d 20h 41m
jb_moonjail_v2
MAX 51
AVG 47
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.