Server =[pG]=| JAILBREAK | =(eGO)= Edge-Gamers.com 74.91.113.83:27015

connect 74.91.113.83:27015

գնահատականը 330

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
43
37
34
25
26
23
26
18
16
18
19
19
24
29
32
32
35
39
43
41
43
45
36
32
Players գումարը
32
/
52
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
4.
5
22:06
7.
5
21:57
8.
5
21:56
9.
4
21:56
10.
1
22:08
11.
0
01:35
12.
0
01:03
14.
0
02:05
16.
0
21:57
17.
0
21:56
20.
0
21:46
21.
0
02:56
22.
0
14:13
23.
0
03:12
24.
0
13:45
25.
0
21:45
26.
0
21:46
27.
0
10:55
30.
0
14:28
31.
0
18:52
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
2080
20:30:01
2.
2070
18:28:11
3.
1677
12:59:20
4.
1157
10:14:45
5.
1018
7:26:02
6.
807
8:11:58
7.
735
3:58:01
8.
713
5:58:35
10.
621
3:21:30
11.
610
8:18:35
12.
516
2:55:30
13.
423
2:44:32
14.
421
5:15:55
15.
412
1:48:54
16.
411
3:08:27
17.
407
2:49:22
18.
404
2:56:37
19.
306
1:36:52
20.
306
1:17:37
21.
213
34:12
22.
212
33:32
23.
210
20:05
24.
207
39:27
25.
203
1:07:07
26.
202
2:02:40
27.
200
59:44
28.
200
1:29:41
29.
172
13:27:47
30.
148
10:02:32
31.
145
15:54:53
32.
139
19:44:53
33.
139
23:33:55
34.
127
5:37:04
35.
118
15:12:35
36.
116
10:32:18
37.
111
9:32:49
38.
110
9:32:20
39.
108
55:54
40.
108
12:57:02
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
jb_clouds_pg
14.3%
jb_spy_vs_spy_pg_v4
10.5%
jb_vipinthemix_pg
10.1%
jb_minecraft_beta_pg
9.7%
jb_sg_dojo_v4-1
8.0%
jb_undertale_v1c
7.4%
jb_arcade_b4
7.2%
jb_avalanche_csgo_b7
5.4%
jb_vice_pg
5.4%
ba_mlcastle_ego
2.5%
jb_peanut_pgfix
2.5%
jb_august_2k17_v1b
2.2%
jb_lego_jail_2k17b
2.1%
jb_obama_v5_beta
2.1%
jb_quake_a03
2.0%
ba_jail_alcatraz_redux5
1.8%
jb_paradise_winter
1.6%
jb_marioworld_rsc_fix
1.5%
jb_chicken_island_b2
1.4%
jb_fentex_fix
0.9%
Վերջին քարտեզները
40m
jb_clouds_pg
MAX 40
AVG 26
1h 38m
jb_spy_vs_spy_pg_v4
MAX 51
AVG 24
2h 38m
jb_peanut_pgfix
MAX 45
AVG 30
4h 3m
jb_sg_dojo_v4-1
MAX 50
AVG 25
5h 6m
jb_vipinthemix_pg
MAX 42
AVG 25
6h 10m
jb_marioworld_rsc_fix
MAX 40
AVG 28
6h 53m
jb_arcade_b4
MAX 44
AVG 24
8h 20m
jb_undertale_v1c
MAX 42
AVG 26
10h 10m
jb_minecraft_beta_pg
MAX 46
AVG 27
13h 27m
jb_obama_v5_beta
MAX 20
AVG 13
16h 15m
jb_avalanche_csgo_b7
MAX 39
AVG 22
17h 37m
jb_vice_pg
MAX 39
AVG 21
23h 35m
ba_jail_alcatraz_redux5
MAX 42
AVG 29
23h 54m
jb_quake_a03
MAX 50
AVG 43
1d 15h 3m
ba_jail_prison_m
MAX 18
AVG 18
1d 15h 23m
jb_jailberd_pg
MAX 16
AVG 15
1d 23h 31m
jb_fentex_fix
MAX 25
AVG 22
2d 1h 6m
jb_chicken_island_b2
MAX 51
AVG 35
2d 15h 46m
jb_paradise_winter
MAX 9
AVG 8
2d 19h 9m
ba_jail_grand_marble_v6
MAX 24
AVG 24
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.