Server Zombie Fun Server [ZM;ZE] !shop,!zprops,!lm [Unlim Ammo] 46.174.53.222:27077

connect 46.174.53.222:27077

գնահատականը 333

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
2
0
0
0
0
1
0
8
16
14
16
0
14
14
18
0
22
27
19
0
32
22
22
Players գումարը
22
/
60
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
18
19:15
2.
18
40:54
3.
17
1:10:30
4.
15
1:00:48
5.
14
24:02
6.
13
43:16
7.
12
26:25
10.
8
19:22
12.
6
1:30:14
15.
3
42:00
16.
2
31:17
17.
0
01:03
18.
0
40:47
19.
0
02:51
20.
0
12:56
21.
0
17:45
22.
0
16:21:26
23.
0
19:05
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
868
107:47:07
2.
728
101:19:10
3.
715
734:11:39
4.
671
364:01:53
5.
664
117:12:14
7.
630
86:34:48
8.
540
67:52:44
11.
486
96:15:02
12.
481
150:13:54
13.
479
25:21:17
14.
423
49:47:41
15.
422
102:41:18
16.
413
43:56:22
17.
411
207:19:59
18.
403
31:01:36
19.
381
243:12:24
20.
348
64:28:36
21.
332
33:58:32
22.
312
53:50:07
23.
311
90:06:05
24.
289
220:35:53
25.
289
107:47:06
26.
284
65:57:03
27.
270
38:52:02
28.
262
123:45:31
29.
256
65:07:54
30.
243
28:25:45
31.
242
29:31:29
32.
235
51:40:28
33.
232
31:18:55
34.
229
59:11:20
36.
220
98:14:48
37.
219
40:23:34
38.
214
145:22:09
39.
212
176:34:19
40.
208
47:54:19
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
ze_necromanteion_v2_2
6.7%
ze_pirates_port_royal_v5_6
3.7%
zm_lila_panic_173_csgo
3.6%
zm_dust_elegant_fixed
3.5%
zm_desert_fortress_v2_d_retextured_v1
3.4%
zm_dust2_remake
3.3%
ze_sandstorm_go_v1_3
3.0%
zm_wtfhax_v6_ck
2.9%
zm_survival_camp_v7
2.8%
ze_alien_mountain_escape_ffvii_v5
2.6%
zm_beach_city
2.6%
zm_lila_panic_371_fixed
2.6%
ze_crazy_escape_v5_5_1
2.5%
zm_slonecznydust
2.5%
zm_downtown_fixed
2.3%
zm_critical_remake
2.1%
zm_krusty_krab_a3_csgo
2.1%
ze_lotr_helms_deep_v5_p6
2.0%
ze_new_crazy_escape_v4_1
1.9%
zm_dust2_r_v4
1.8%
Վերջին քարտեզները
1h 58m
ze_necromanteion_v2_2
MAX 32
AVG 5
3h 16m
ze_sandstorm_go_v1_3
MAX 26
AVG 16
4h 35m
zm_chicken_factory
MAX 27
AVG 18
5h 53m
zm_lila_panic_173_csgo
MAX 35
AVG 22
7h 11m
zm_krusty_krab_a3_csgo
MAX 38
AVG 24
8h 29m
zm_legendary_house_zn
MAX 17
AVG 10
9h 47m
ze_pirates_port_royal_v5_6
MAX 30
AVG 12
11h 5m
zm_survival_camp_v7
MAX 35
AVG 21
12h 24m
zm_school_nomusor
MAX 23
AVG 16
13h 42m
zm_muhosransk_v1
MAX 23
AVG 18
15h 0m
zm_dust2_r_v4
MAX 25
AVG 19
16h 18m
ze_new_crazy_escape_v4_1
MAX 22
AVG 16
21h 30m
zm_downtown_fixed
MAX 30
AVG 19
22h 48m
zm_q1
MAX 13
AVG 8
1d 7m
ze_alien_mountain_escape_ffvii_v5
MAX 26
AVG 17
1d 1h 25m
zm_lila_panic_beach_rem1
MAX 24
AVG 24
1d 2h 43m
zm_wtfhax_v6_ck
MAX 38
AVG 25
1d 5h 20m
zm_beach_city
MAX 15
AVG 12
1d 9h 15m
zm_lila_hacker_csgo
MAX 17
AVG 10
1d 10h 33m
ze_surf_facility_p4
MAX 31
AVG 28
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում