Server TRGames #7 Arena 1v1 PRO 128 Tick [!shop !ws !knife !gloves] 195.62.52.53:27021

connect 195.62.52.53:27021

գնահատականը 303

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
1
1
3
1
1
1
0
9
22
27
21
21
0
28
21
19
16
21
0
12
1
8
8
Players գումարը
8
/
41
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
12
31:23
2.
11
47:11
3.
11
15:09
5.
6
45:28
6.
5
13:03
7.
2
37:41
8.
0
20:33:06
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
1838
157:17:30
2.
1831
51:05:37
3.
1716
108:26:11
4.
1667
45:51:50
5.
1653
47:08:47
6.
1615
46:12:23
7.
1603
46:12:42
8.
1537
39:33:41
9.
1492
39:07:29
10.
1456
38:42:20
11.
1412
44:55:45
12.
1351
38:57:39
13.
1309
46:37:43
14.
1303
63:47:20
15.
1285
56:50:52
16.
1246
44:54:12
17.
1183
28:08:49
18.
1020
62:21:41
19.
965
69:02:14
20.
819
28:34:34
21.
815
15:02:58
22.
813
21:58:43
23.
741
8:57:03
24.
727
26:45:55
25.
698
18:59:27
26.
693
11:34:01
27.
688
24:55:51
28.
686
20:54:40
29.
678
18:56:44
31.
665
35:18:08
32.
652
20:49:52
33.
637
11:20:28
34.
623
8:12:23
35.
622
23:39:09
36.
572
25:13:09
37.
570
16:30:02
38.
549
7:35:58
39.
507
12:02:32
40.
467
4:28:13
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
am_aztec_v6
10.0%
am_nuke_64
9.9%
am_sandtunne_64
6.4%
am_multi_v6
6.0%
am_multimap2_tr
6.0%
am_mirage_a_60
5.5%
am_plain_64
5.3%
am_redline_64_w
5.2%
am_dust_v6
5.2%
am_ramps_64_w
4.7%
am_minecraftfix1_64
3.6%
am_grass2_64
3.5%
am_water_64
3.5%
am_classic_50
3.2%
am_underground_64_w
2.8%
am_must2_64_trg
2.5%
am_illidust_64
2.4%
am_banana_40
2.1%
am_ramps_lego_d
2.1%
am_breakout_64
2.0%
Վերջին քարտեզները
2h 12m
am_walterv2_64
MAX 1
AVG 1
3h 23m
am_dust_v6
MAX 21
AVG 11
4h 34m
am_nuke_64
MAX 26
AVG 15
5h 45m
am_water_64
MAX 22
AVG 13
6h 57m
am_illidust_64
MAX 19
AVG 15
8h 9m
am_underground_64_w
MAX 21
AVG 13
9h 20m
am_redline_64_w
MAX 28
AVG 16
10h 31m
am_minecraftfix1_64
MAX 26
AVG 14
14h 6m
am_aztec_v6
MAX 28
AVG 7
22h 24m
am_multi_v6
MAX 19
AVG 8
1d 3h 9m
am_ramps_lego_d
MAX 19
AVG 12
1d 4h 21m
am_sandtunne_64
MAX 12
AVG 2
1d 6h 43m
am_classic_50
MAX 20
AVG 13
1d 10h 18m
am_must2_64_trg
MAX 26
AVG 15
1d 13h 52m
am_plain_64
MAX 31
AVG 8
2d 1h 45m
am_mirage_a_60
MAX 25
AVG 15
2d 11h 15m
am_grass2_64
MAX 28
AVG 16
2d 13h 37m
am_crashz_dust_v64
MAX 21
AVG 15
2d 15h 59m
am_snowfall_64
MAX 1
AVG 1
2d 21h 55m
am_breakout_64
MAX 24
AVG 11
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում