Server TRGames #7 Arena 1v1 PRO 128 Tick [!shop !ws !knife !gloves] 195.62.52.53:27021

connect 195.62.52.53:27021

գնահատականը 262

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
25
23
27
0
10
6
0
4
1
1
0
1
1
0
1
16
0
23
31
24
0
6
29
29
Players գումարը
29
/
33
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
38
1:01:05
4.
30
19:57
5.
29
10:30
6.
29
14:10
7.
27
51:23
8.
26
12:22
9.
24
34:13
10.
24
24:12
11.
21
35:38
12.
21
43:49
13.
20
2:18:54
14.
18
36:51
15.
15
12:30
17.
14
19:47
18.
12
07:27
21.
5
03:58
22.
3
57:37
23.
0
04:50
24.
0
04:35
25.
0
01:49
26.
0
01:12
27.
0
86:32:16
28.
0
02:37
29.
0
02:10
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
1048
40:04:22
2.
964
36:33:55
3.
846
34:01:22
4.
807
18:16:48
5.
733
18:50:12
6.
678
28:06:28
7.
664
10:44:51
8.
630
18:23:37
9.
595
18:43:41
10.
570
8:45:01
11.
566
10:13:47
12.
554
15:33:24
13.
525
268:20:01
14.
500
7:57:46
16.
485
7:59:24
17.
472
5:50:23
18.
445
16:44:20
19.
444
13:14:24
20.
417
14:17:26
21.
399
12:31:02
22.
392
4:40:18
23.
381
17:35:14
24.
373
13:16:46
25.
367
18:44:57
26.
361
11:23:55
27.
357
7:51:43
28.
357
12:43:05
29.
355
15:51:57
30.
349
13:05:46
31.
348
5:04:10
33.
336
9:46:10
34.
335
11:33:45
35.
335
9:21:35
36.
328
9:08:02
37.
324
12:21:10
38.
318
25:15:54
40.
312
5:19:18
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
am_aztec_v6
10.2%
am_desert_64
9.4%
am_ramps_lego_d
7.7%
am_dust2_cat
6.8%
am_crossfire
6.8%
am_multimap2_tr
6.0%
am_redline_64_w
6.0%
am_nuke_64
5.1%
am_beach_fix_40
3.4%
am_minecraftfix1_64
3.4%
am_dust_v6
2.6%
am_grass2_64
2.6%
am_rgb64
1.7%
am_mirage_a_60
1.7%
am_shadow_dust_64_trg
1.7%
am_water_64
1.7%
am_illidust_64
1.7%
am_chase_trg_64
1.7%
am_must2_64_trg
1.7%
am_classic_50
1.7%
Վերջին քարտեզները
2h 9m
am_aztec_v6
MAX 24
AVG 6
3h 34m
am_desert_64
MAX 24
AVG 6
5h 0m
am_nuke_64
MAX 31
AVG 18
6h 25m
am_crossfire
MAX 23
AVG 8
7h 50m
am_illidust_64
MAX 16
AVG 14
9h 15m
am_ramps_lego_d
MAX 30
AVG 7
17h 47m
am_underground_64_w
MAX 6
AVG 6
19h 12m
am_redline_64_w
MAX 21
AVG 10
20h 37m
am_snowfall_64
MAX 27
AVG 27
22h 3m
am_minecraftfix1_64
MAX 23
AVG 13
23h 28m
am_grass2_64
MAX 25
AVG 17
1d 3h 44m
am_ramps_64_w
MAX 23
AVG 23
1d 5h 9m
am_loft2018_40
MAX 19
AVG 19
1d 7h 59m
am_multimap2_tr
MAX 4
AVG 1
1d 17h 56m
am_classic_50
MAX 11
AVG 9
1d 22h 12m
am_shadow_dust_64_trg
MAX 23
AVG 13
1d 23h 38m
am_chase_trg_64
MAX 29
AVG 25
2d 1h 3m
am_beach_fix_40
MAX 18
AVG 5
2d 2h 29m
am_dust_v6
MAX 15
AVG 13
2d 5h 19m
am_walterv2_64
MAX 14
AVG 14
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.