Server TRGames #7 Arena 1v1 PRO 128 Tick [!shop !ws !knife !gloves] 195.62.52.53:27021

connect 195.62.52.53:27021

գնահատականը 232

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
1
1
1
1
0
4
12
14
16
0
14
18
15
17
0
15
18
18
9
0
4
1
1
Players գումարը
1
/
41
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
0
37:02:42
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
720
27:19:28
2.
678
18:08:27
3.
596
14:35:31
4.
519
19:28:05
5.
506
25:33:30
7.
482
212:40:09
8.
472
5:50:23
9.
468
7:47:28
10.
458
16:44:01
11.
455
8:10:13
12.
341
9:19:55
13.
326
24:49:10
14.
324
12:21:10
15.
313
11:04:59
16.
312
5:19:18
17.
306
15:38:26
18.
299
11:09:57
19.
293
10:13:55
20.
284
4:19:28
21.
272
5:25:43
23.
259
13:02:10
24.
250
5:49:15
25.
249
6:18:15
26.
246
3:16:17
27.
246
7:22:06
29.
238
5:29:40
30.
234
3:33:27
31.
233
9:04:13
32.
227
6:25:40
33.
227
6:12:53
34.
226
3:46:28
35.
225
8:38:38
36.
223
6:18:06
37.
222
6:30:20
38.
220
13:01:49
39.
219
8:40:30
40.
219
7:56:31
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
am_crashz_dust_v64
14.4%
am_aztec_v6
12.1%
am_nuke_64
6.0%
am_must2_64_trg
5.3%
am_dust_v6
4.5%
am_plain_64
4.5%
am_inferno_banan_64_w
3.8%
am_chase_trg_64
3.8%
am_snowfall_64
3.8%
am_shadow_dust_64_trg
3.8%
am_redline_64_w
3.8%
am_mirage_a_60
3.0%
am_walterv2_64
2.3%
am_desert_64
2.3%
am_multi_v6
2.3%
am_minecraftfix1_64
2.3%
am_ramps_lego_d
2.3%
am_loft2018_40
2.3%
am_luminous_64
2.3%
am_addiction_lsd_v1_ov
2.3%
Վերջին քարտեզները
3h 30m
am_mirage_a_60
MAX 18
AVG 11
4h 46m
am_dust_v6
MAX 18
AVG 13
6h 1m
am_minecraftfix1_64
MAX 18
AVG 15
7h 17m
am_redline_64_w
MAX 18
AVG 15
8h 32m
am_walterv2_64
MAX 17
AVG 12
9h 47m
am_rgb64
MAX 15
AVG 15
11h 3m
am_aztec_v6
MAX 18
AVG 9
13h 34m
am_nuke_64
MAX 29
AVG 10
14h 50m
am_inferno_banan_64_w
MAX 17
AVG 13
16h 5m
am_ramps_lego_d
MAX 15
AVG 14
17h 21m
am_crashz_dust_v64
MAX 16
AVG 3
1d 5h 53m
am_chase_trg_64
MAX 17
AVG 8
1d 8h 23m
am_multi_v6
MAX 16
AVG 10
1d 9h 38m
am_sandtunne_64
MAX 9
AVG 9
1d 10h 53m
am_must2_64_trg
MAX 15
AVG 8
1d 12h 8m
am_luminous_64
MAX 15
AVG 11
1d 14h 39m
am_water_64
MAX 16
AVG 16
2d 5h 43m
am_multimap2_tr
MAX 15
AVG 13
2d 15h 47m
am_loft2018_40
MAX 16
AVG 13
2d 17h 3m
am_illidust_64
MAX 7
AVG 7
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.