Server TRGames #7 Arena 1v1 PRO 128 Tick [!shop !ws !knife !gloves] 195.62.52.53:27021

connect 195.62.52.53:27021

գնահատականը 181

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
9
9
7
16
0
15
19
13
0
9
14
2
0
2
2
1
1
0
1
1
9
0
5
Players գումարը
5
/
41
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
6
08:07
2.
6
02:10
3.
3
02:22
4.
2
08:07
5.
0
208:36:19
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
765
30:09:53
2.
755
31:52:47
3.
678
18:08:27
4.
677
17:14:20
5.
574
18:37:27
6.
525
263:09:05
7.
519
9:35:41
8.
506
25:33:30
10.
485
7:59:24
11.
472
5:50:23
12.
381
10:48:20
13.
373
17:32:06
14.
370
11:21:48
15.
346
12:38:31
16.
333
4:47:20
17.
327
11:28:56
18.
324
12:21:10
19.
318
25:15:54
20.
312
5:19:18
21.
308
10:35:31
22.
299
11:09:57
24.
279
4:21:37
25.
274
10:29:48
26.
272
5:25:43
28.
265
7:07:31
29.
264
10:27:00
30.
263
13:06:30
31.
254
4:54:28
32.
253
16:05:10
33.
250
5:49:15
34.
250
11:05:30
35.
248
15:03:36
36.
247
6:51:22
37.
244
3:52:23
38.
243
7:23:38
39.
238
5:29:40
40.
234
3:33:27
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
am_luminous_64
11.7%
am_water_64
10.9%
am_desert_64
7.8%
am_mirage_a_60
6.3%
am_redline_64_w
3.9%
am_crashz_dust_v64
3.9%
am_ramps_64_w
3.9%
am_multimap2_tr
3.9%
am_dust_v6
3.9%
am_aztec_v6
3.1%
am_lab_40
3.1%
am_ramps_lego_d
3.1%
am_inferno_banan_64_w
3.1%
am_minecraftfix1_64
3.1%
am_shadow_dust_64_trg
3.1%
am_walterv2_64
2.4%
am_snowfall_64
2.3%
am_nuke_64
2.3%
am_rgb64
1.6%
am_plain_64
1.6%
Վերջին քարտեզները
2h 3m
am_mirage_a_60
MAX 17
AVG 6
8h 30m
am_loft2018_40
MAX 14
AVG 8
12h 22m
am_multi_v6
MAX 14
AVG 13
13h 39m
am_dust_v6
MAX 21
AVG 12
14h 56m
am_aztec_v6
MAX 19
AVG 16
16h 14m
am_ramps_lego_d
MAX 19
AVG 15
17h 32m
am_multimap2_tr
MAX 24
AVG 10
18h 49m
am_classic_50
MAX 18
AVG 17
21h 24m
am_must2_64_trg
MAX 9
AVG 9
22h 42m
am_walterv2_64
MAX 9
AVG 6
23h 59m
am_luminous_64
MAX 3
AVG 1
1d 14h 13m
am_beach_fix_40
MAX 10
AVG 10
1d 15h 30m
am_inferno_banan_64_w
MAX 21
AVG 15
1d 18h 4m
am_snowfall_64
MAX 14
AVG 10
1d 20h 38m
am_minecraftfix1_64
MAX 14
AVG 8
1d 21h 55m
am_ramps_64_w
MAX 16
AVG 9
2d 1h 47m
am_nuke2018_v2_40
MAX 9
AVG 5
2d 3h 4m
am_crashz_dust_v64
MAX 16
AVG 4
2d 8h 13m
am_chase_trg_64
MAX 6
AVG 4
2d 9h 30m
am_lab_40
MAX 17
AVG 11
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.