Server [RUS] inGame CS:GO MiniGame [|!ws|!gl][Timer][Moscow] 195.62.52.130:27015

connect 195.62.52.130:27015

գնահատականը 211

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
18
26
0
23
10
14
0
12
10
0
10
10
10
0
10
11
10
0
14
14
0
18
17
17
Players գումարը
17
/
64
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
255
07:28
2.
254
07:36
4.
254
09:04
5.
254
07:18
6.
254
08:58
7.
223
02:01
10.
8
05:41
12.
8
05:50
13.
7
06:46
14.
7
08:45
15.
7
07:01
16.
7
05:56
18.
7
04:41
20.
6
09:06
21.
6
02:37
23.
5
06:20
25.
5
07:47
26.
5
05:52
27.
5
04:47
28.
5
05:55
30.
3
08:44
32.
3
07:18
33.
3
06:37
34.
2
08:25
36.
0
30:04
37.
0
00:11
38.
0
00:03
39.
0
07:35
40.
0
29:12
41.
0
15:57
42.
0
05:44
44.
0
06:48
46.
0
24:14
47.
0
1:30:51
48.
0
02:04
50.
0
09:19
51.
0
11:29
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
296067
713:21:50
2.
295894
714:12:45
3.
295540
712:56:03
4.
294035
712:48:54
5.
293958
712:49:46
6.
293812
715:15:38
7.
293394
710:24:16
8.
293101
709:10:37
9.
292447
711:39:53
10.
292322
714:14:29
11.
292277
711:54:31
12.
292158
705:52:54
13.
292111
708:52:33
14.
292041
709:16:16
15.
292037
708:36:01
16.
292009
709:26:42
17.
291867
711:43:18
18.
291747
711:45:30
19.
291642
710:07:52
20.
291567
711:29:10
21.
291533
689:31:30
22.
291525
706:41:47
23.
291378
709:30:04
24.
291132
701:19:35
25.
291028
707:28:53
26.
290813
708:21:09
27.
290808
712:15:03
28.
290577
709:02:36
29.
290319
708:41:24
30.
289522
709:16:35
31.
289486
708:51:27
32.
288765
711:53:36
33.
288682
696:09:01
34.
285119
676:34:32
35.
271912
682:07:32
36.
268033
640:18:19
37.
255900
610:48:39
38.
245237
583:03:02
39.
227787
534:31:42
40.
212590
498:06:03
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
mg_kyxnya3
18.9%
mg_saw_iv_csgo
7.4%
mg_ruinztrap_course_csgo
3.3%
mg_sonic_course_final_v1
2.5%
mg_lego_multigames_v7
2.5%
mg_acrophobia_run_nv_v1
1.7%
mg_nimafa_2_final_fix
1.7%
mg_arcs_multigames_csgo_v2
1.7%
mg_anime_land
1.7%
mg_colors_cube_v1
1.7%
mg_atomic_lab_final_v1
1.7%
mg_nebo2_course
1.7%
mg_skytower_b1
1.7%
mg_beta_course_v2_fix
1.7%
mg_towerdefense_minecraft_v3
1.7%
mg_awp_multigames_fix_go_v1
1.7%
mg_bob2_n00b
1.7%
mg_beastmario_course_v1
1.7%
mg_minecraft_course_jb_n1
1.7%
mg_cartoon_course_v3_2_ez
1.6%
Վերջին քարտեզները
2h 29m
mg_awp_multigames_fix_go_v1
MAX 18
AVG 17
3h 52m
mg_cyber_course_v5
MAX 14
AVG 14
5h 15m
mg_swag_multigames_v7
MAX 14
AVG 14
6h 38m
mg_minecraft_island_course_v2_f
MAX 10
AVG 10
8h 1m
mg_bob2_n00b
MAX 17
AVG 14
9h 24m
mg_salazar_castle_part1
MAX 10
AVG 10
10h 46m
mg_2ezmap_course_v3
MAX 10
AVG 10
12h 10m
mg_runordie_final
MAX 10
AVG 10
13h 32m
mg_kyxnya3
MAX 18
AVG 11
14h 55m
mg_parkour
MAX 10
AVG 10
16h 18m
mg_anime_land
MAX 12
AVG 11
17h 41m
mg_saw_3_v1
MAX 14
AVG 14
19h 4m
mg_new_neon_climb_2
MAX 10
AVG 10
20h 27m
mg_nimafa_2_final_fix
MAX 23
AVG 18
21h 50m
mg_beastmario_course_v1
MAX 26
AVG 19
1d 36m
mg_ski_mountain_v2_csgo
MAX 20
AVG 20
1d 3h 22m
mg_nwave_course_csgo
MAX 20
AVG 20
1d 4h 45m
mg_sonic_course_final_v1
MAX 22
AVG 15
1d 6h 8m
mg_acrophobia_run_nv_v1
MAX 14
AVG 12
1d 7h 31m
mg_weapon_case_arenas_v1_2
MAX 10
AVG 10
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.