Server [RUS] inGame CS:GO MiniGame [|!ws|!gl][Timer][Moscow] 195.62.52.130:27015

connect 195.62.52.130:27015

գնահատականը 283

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
23
17
0
14
10
10
0
10
10
0
10
10
0
11
12
0
12
18
0
24
22
0
27
27
Players գումարը
27
/
64
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
239
24:53
3.
104
10:57
4.
98
07:50
6.
93
05:22
7.
93
04:14
8.
93
04:42
10.
92
03:14
11.
91
02:25
12.
91
05:16
13.
90
06:14
14.
89
03:43
15.
89
05:43
16.
89
03:45
17.
88
04:55
18.
87
02:36
19.
87
04:48
20.
87
05:18
21.
86
02:08
22.
86
02:14
23.
86
06:07
24.
86
04:31
25.
86
05:08
27.
85
03:26
28.
84
01:49
29.
84
04:31
32.
83
03:09
34.
0
04:51
35.
0
02:13
36.
0
02:11
38.
0
15:43
40.
0
1:02:07
41.
0
2:59:52
42.
0
17:48
43.
0
01:21
44.
0
2:21:30
45.
0
06:17
46.
0
00:24
48.
0
13:44
49.
0
08:33
51.
0
46:46
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
398373
984:32:04
2.
396648
986:45:15
3.
396572
985:44:38
4.
394830
983:28:46
5.
394366
985:04:29
6.
394242
980:54:55
7.
394027
988:21:08
8.
393916
987:31:30
9.
393895
978:21:24
10.
393719
984:28:55
11.
393132
983:11:49
12.
393069
982:28:07
13.
392997
984:09:58
14.
392653
985:42:26
15.
392637
982:17:30
16.
392499
984:40:57
17.
392499
981:55:36
18.
392244
983:18:47
19.
391928
979:27:16
20.
391846
982:20:31
21.
391222
979:19:12
22.
390599
982:42:29
23.
390492
983:58:58
24.
390482
976:48:53
25.
390043
985:37:39
26.
390017
968:35:54
27.
389937
985:48:43
28.
389818
983:19:54
29.
389369
975:43:21
30.
389300
966:44:43
31.
385720
950:50:37
32.
383453
940:21:59
33.
380596
926:08:47
34.
370585
904:42:07
35.
352552
895:13:59
36.
347311
842:27:44
37.
326388
793:07:49
38.
314186
756:03:00
39.
291487
690:44:47
40.
271533
641:59:51
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
mg_metro_course_v3_csgo
1.9%
mg_go_for_it_csgo
1.7%
mg_galaxy_multigames_v5
1.7%
mg_escape_castle_v3_fix
1.7%
mg_orange_tower_2016_v1
1.7%
mg_course_ravine_final
1.7%
mg_b2r_grom2
1.7%
mg_copter_tower_v3_beta2
1.2%
mg_escape_castle_v2
1.1%
mg_ancient_course_v2
1.1%
Վերջին քարտեզները
1h 58m
mg_cypher
MAX 27
AVG 17
3h 26m
mg_orange_tower_2016_v1
MAX 22
AVG 18
6h 20m
mg_minecraft_course_jb_n1
MAX 27
AVG 19
7h 46m
mg_skytower_b1
MAX 22
AVG 18
9h 14m
mg_harero
MAX 20
AVG 16
10h 41m
mg_atomic_lab_final_v1
MAX 20
AVG 15
13h 37m
mg_metro_course_v3_csgo
MAX 23
AVG 16
15h 4m
mg_go_for_it_csgo
MAX 10
AVG 10
16h 31m
mg_cyber_course_v5
MAX 17
AVG 13
19h 26m
mg_k10_course_v3
MAX 22
AVG 16
22h 20m
mg_beta_course_v2_fix
MAX 17
AVG 17
23h 47m
mg_course_ravine_final
MAX 23
AVG 19
1d 2h 42m
mg_azure
MAX 29
AVG 24
1d 4h 9m
mg_copter_tower_v3_beta2
MAX 23
AVG 19
1d 5h 37m
mg_sonic_course_final_v1
MAX 34
AVG 21
1d 7h 4m
mg_dust_course_2_csgo_beta
MAX 10
AVG 10
1d 9h 59m
mg_acrophobia_run_nv_v1
MAX 32
AVG 18
1d 12h 53m
mg_escape_castle_v3_fix
MAX 10
AVG 10
1d 15h 48m
mg_poreco_course
MAX 10
AVG 10
1d 17h 15m
mg_absolute_h_v1
MAX 10
AVG 10
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.