Server @ UGGP.RU #2 UGg-Public+18[DUST2_ONLY]@ [Звания|Скины] 193.26.217.63:27397

connect 193.26.217.63:27397

գնահատականը 69

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
0
0
4
8
7
2
3
10
10
0
12
14
10
9
4
9
9
0
0
0
0
0
0
Players գումարը
0
/
16
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
— Ոչ խաղացողներ
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
16602
345:05:25
2.
8668
288:21:58
3.
5506
226:14:16
4.
5070
163:22:03
5.
5007
134:00:46
7.
4492
121:00:58
8.
4449
160:18:35
9.
4215
114:45:24
11.
3929
112:54:37
12.
3697
99:12:32
13.
3650
102:27:23
14.
3508
111:56:06
15.
3295
94:37:46
16.
3283
115:54:02
17.
3282
87:02:11
18.
3080
110:50:51
19.
2948
166:02:46
20.
2846
108:21:58
21.
2663
75:28:04
22.
2623
92:19:13
23.
2568
125:56:49
24.
2520
33:59:30
25.
2510
74:09:46
26.
2500
76:06:41
27.
2436
41:24:28
28.
2354
51:51:08
29.
2354
74:53:06
30.
2302
109:04:21
31.
2286
36:57:26
32.
2278
62:00:46
33.
2276
75:47:51
34.
2206
25:46:13
35.
2104
28:09:04
36.
2090
71:52:20
37.
2062
62:20:24
38.
2042
75:53:25
39.
2021
58:07:26
40.
2010
25:58:32
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
workshop/1164734849/de_dust2
100.0%
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.