Server @UGGP.RU #1 UGg-Public+18[DUST2_ONLY]@ [Звания|Скины] 193.26.217.63:27397

connect 193.26.217.63:27397

գնահատականը 308

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
20
13
17
10
13
18
10
11
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10
13
9
14
19
15
Players գումարը
15
/
20
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
78
1:51:36
2.
59
52:13
3.
49
45:33
4.
45
1:15:47
5.
43
42:28
6.
40
06:52
7.
36
40:03
8.
28
50:14
9.
22
1:16:39
10.
21
2:36:36
11.
19
19:30
12.
9
14:10
13.
2
19:11
14.
0
113:48:33
15.
0
72:54:38
16.
0
52:13:46
17.
0
06:53
18.
0
05:48
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
16602
345:05:25
2.
8011
273:58:56
3.
5506
226:14:16
4.
5052
163:12:46
5.
5007
134:00:46
6.
4146
151:31:51
7.
4093
111:07:57
8.
3929
112:54:37
9.
3851
102:59:16
11.
3697
99:12:32
13.
3283
115:54:02
14.
3117
106:36:42
15.
2982
86:07:11
16.
2948
166:02:46
17.
2846
108:21:58
18.
2663
75:28:04
19.
2623
92:17:58
20.
2568
125:56:49
21.
2539
74:04:11
22.
2510
74:05:56
23.
2483
57:06:27
24.
2391
40:34:30
25.
2326
74:24:31
26.
2276
75:47:51
27.
2239
31:40:40
28.
2234
80:15:48
29.
2133
64:08:20
30.
2114
34:23:05
31.
2104
28:09:04
32.
2090
71:52:20
33.
2021
58:07:26
34.
1982
66:40:01
35.
1873
55:59:19
36.
1858
57:11:31
37.
1844
52:43:38
38.
1775
56:11:08
39.
1753
38:03:13
40.
1695
51:22:59
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
workshop/283880979/de_dust2
100.0%
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում