Server VSCL.RU @ DM PISTOLS #5 185.25.60.40:27018

connect 185.25.60.40:27018

գնահատականը 217

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
5
5
5
5
0
5
15
12
4
4
0
4
5
4
4
0
0
11
6
4
0
4
4
Players գումարը
4
/
15
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
61
19:56:52
2.
48
19:56:52
3.
40
19:56:52
4.
33
19:56:52
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
1797
8:34:56
2.
1493
3:05:18
3.
1270
3:28:07
4.
1131
4:12:59
6.
960
4:39:20
7.
948
11:27:56
8.
947
1:46:37
9.
898
4:08:10
10.
878
7:48:35
11.
838
1:31:19
12.
835
3:13:59
15.
814
494:45:00
16.
810
1:51:16
17.
788
1:32:37
18.
787
1:14:41
19.
785
585:21:02
20.
777
1:51:18
21.
771
2:36:55
22.
768
2:01:36
23.
762
2:13:29
24.
759
3:56:43
25.
755
2:12:10
26.
748
2:49:13
27.
730
1:18:16
28.
729
2:38:15
29.
729
1:53:58
30.
726
1:08:33
31.
717
495:25:52
32.
709
362:23:18
33.
699
500:25:15
34.
696
482:58:16
35.
694
2:18:55
36.
694
2:45:55
37.
684
1:55:22
38.
683
1:40:34
39.
681
392:05:28
40.
675
1:39:20
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում