Server VsemTeam CS:GO AWP 185.25.60.222:27016

connect 185.25.60.222:27016

գնահատականը 168

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
7
0
0
2
10
0
8
9
0
12
8
7
0
1
Players գումարը
1
/
18
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
0
35:47:11
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
5971
266:16:23
2.
4468
108:39:34
3.
3916
119:52:57
5.
2939
65:52:21
7.
2865
57:54:54
8.
2661
43:23:49
9.
2538
49:05:50
10.
2517
64:14:40
11.
2379
70:39:31
12.
2350
38:51:31
13.
2336
88:39:21
14.
2322
24:52:07
15.
2057
22:50:46
16.
1899
18:17:52
17.
1862
63:57:39
18.
1812
57:59:02
19.
1802
18:14:51
20.
1674
71:43:41
21.
1666
44:02:49
22.
1627
50:15:35
23.
1620
27:52:56
24.
1549
55:32:15
25.
1490
36:48:42
26.
1485
12:17:55
27.
1371
18:43:00
28.
1365
37:10:36
29.
1331
35:50:26
30.
1321
42:07:53
31.
1266
22:38:40
32.
1228
30:16:07
33.
1228
25:46:45
34.
1207
24:30:16
35.
1178
13:01:32
36.
1146
26:42:45
37.
1138
14:20:43
38.
1112
20:58:51
39.
1088
27:47:00
40.
1077
7:12:50
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
/168361575/awp_lego_csgo
100.0%
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.