Server #[MS] PUBLIC - [24/7] 79.98.27.107:27016

connect 79.98.27.107:27016

գնահատականը 27

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
5
2
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Players գումարը
0
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
— Ոչ խաղացողներ
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
891
53:43:16
2.
581
3:26:36
3.
369
33:22:57
4.
362
4:12:41
5.
343
9:39:42
6.
340
7:51:58
7.
330
2:11:47
8.
286
4:47:03
9.
280
1:42:16
10.
277
1:12:03
11.
277
10:28:50
12.
272
1:09:31
13.
269
22:37
14.
268
40:25
15.
266
17:29
16.
265
48:21
17.
260
10:15
18.
260
19:26:13
19.
260
1:41:31
20.
259
15:22
22.
256
56:40
23.
255
07:50
24.
255
01:53
25.
255
01:15
26.
255
01:03
27.
255
00:35
28.
255
02:03
29.
255
15:03
30.
255
19:14
31.
255
06:57
32.
255
03:29
34.
255
01:22
35.
255
02:22
36.
255
01:26
37.
255
02:37
38.
255
00:47
39.
255
00:58
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.