Server Арена ~AWP~ © 20 Уровней AWP ;) 46.174.48.167:27015

connect 46.174.48.167:27015

գնահատականը 503

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
0
26
31
31
26
0
26
31
27
32
0
30
17
14
0
7
6
4
3
0
10
12
19
19
Players գումարը
19
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
192
26:44
2.
130
28:37
4.
55
37:03
5.
52
19:23
6.
44
18:16
8.
23
07:39
9.
14
2:19:19
10.
14
20:43
12.
7
02:46
13.
6
22:55
14.
3
16:33
15.
2
15:34
16.
1
05:09
17.
0
02:05
18.
0
04:01
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
7642
132:14:52
2.
6735
90:46:38
3.
6719
86:20:51
4.
6354
131:27:35
5.
6263
190:05:30
6.
4914
54:59:20
7.
4773
43:13:19
8.
4614
58:32:38
10.
4173
123:30:50
11.
4044
102:08:17
12.
3901
33:54:35
13.
3896
29:34:56
14.
3891
47:29:31
15.
3864
75:43:57
16.
3815
25:54:25
17.
3770
43:25:02
18.
3654
36:36:21
19.
3557
53:10:51
20.
3520
133:12:05
21.
3463
27:38:16
22.
3358
55:36:49
23.
3323
61:49:04
24.
3321
64:32:12
25.
3298
22:21:26
26.
3200
48:49:02
27.
3144
58:22:02
28.
3038
49:55:02
31.
2916
33:28:52
32.
2758
49:15:21
34.
2506
21:35:07
35.
2480
37:39:30
36.
2458
66:20:15
37.
2201
32:08:28
38.
2188
34:21:07
39.
2182
37:35:27
40.
2177
32:27:58
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
awp_india
39.5%
awp_weave_aa_b2
4.8%
awp_de_aztec_ruins
3.2%
awp_de_nuke_santorini_aa_b2
2.4%
awp_minecraft1_aa_b3
2.4%
awp_de_calendar
2.4%
awp_rats_club
2.4%
awp_de_korfez
2.4%
awp_de_alexandra
2.4%
awp_de_dust2_santorini_aa_b3
1.6%
awp_rats3
1.6%
awp_zm_silent_hill
1.6%
awp_de_survivor
1.6%
awp_de_westwood_big
1.6%
awp_de_snowfacility
1.6%
awp_cbble_boost
1.6%
awp_de_overpass
1.6%
awp_de_desert
1.6%
awp_rats_1337
1.6%
awp_fragnbag5
1.6%
Վերջին քարտեզները
10h 57m
awp_weave_aa_b2
MAX 31
AVG 25
12h 13m
awp_de_nuke_santorini_aa_b2
MAX 30
AVG 27
13h 30m
awp_cbble_boost
MAX 32
AVG 26
14h 47m
awp_de_overpass
MAX 31
AVG 29
16h 4m
awp_de_survivor
MAX 31
AVG 30
17h 20m
awp_de_20percentcooler
MAX 26
AVG 22
18h 36m
awp_rats3
MAX 26
AVG 22
19h 52m
awp_rats_attack
MAX 31
AVG 30
21h 9m
awp_de_alexandra
MAX 31
AVG 26
22h 26m
awp_de_korfez
MAX 26
AVG 20
23h 42m
awp_dust_aa_b4
MAX 22
AVG 22
1d 11h 11m
awp_rats_club
MAX 24
AVG 19
1d 12h 28m
awp_minecraft1_aa_b3
MAX 30
AVG 29
1d 15h 2m
awp_rats_caravan
MAX 26
AVG 26
1d 16h 18m
awp_de_desert
MAX 23
AVG 17
1d 18h 51m
awp_zm_silent_hill
MAX 31
AVG 23
1d 21h 23m
awp_simple_mr
MAX 26
AVG 25
1d 23h 55m
awp_fragnbag5
MAX 31
AVG 22
2d 11h 24m
awp_all
MAX 31
AVG 31
2d 13h 58m
awp_de_aztec_ruins
MAX 32
AVG 28
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.