Server Арена ~AWP~ © 20 Уровней AWP ;) 46.174.48.167:27015

connect 46.174.48.167:27015

գնահատականը 576

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
28
24
27
0
15
12
1
4
0
8
14
17
25
0
26
26
29
31
0
31
29
28
30
30
Players գումարը
30
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
11
07:58
2.
11
07:57
3.
9
07:57
4.
7
07:56
6.
7
06:57
7.
6
07:58
8.
6
07:56
10.
6
07:58
11.
5
06:05
12.
4
07:55
13.
4
05:24
14.
3
07:58
15.
3
07:59
16.
2
03:35
18.
2
03:01
20.
1
07:56
21.
0
07:57
22.
0
06:05
23.
0
07:55
24.
0
07:57
25.
0
07:51
27.
0
02:44
28.
0
07:45
29.
0
07:56
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
4904
67:30:20
2.
3721
42:43:44
3.
3570
27:35:20
4.
3436
50:23:40
5.
3298
22:21:26
6.
3223
24:20:44
7.
3061
27:23:33
8.
2954
58:22:53
9.
2809
32:25:05
10.
2637
25:00:20
11.
2593
40:09:38
12.
2549
43:23:31
13.
2506
21:35:07
15.
2286
12:38:24
16.
2274
27:40:59
17.
2142
34:33:48
18.
2053
24:24:50
19.
2006
24:53:24
20.
1964
33:56:31
21.
1962
16:04:00
23.
1891
15:36:22
24.
1838
26:06:20
25.
1815
15:34:24
27.
1755
17:47:53
28.
1707
17:18:06
29.
1658
22:17:40
30.
1638
30:11:16
31.
1626
26:36:01
33.
1511
21:43:33
35.
1381
11:50:51
36.
1373
12:50:17
37.
1370
11:13:45
38.
1330
21:22:11
39.
1324
27:25:00
40.
1299
16:51:42
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
awp_de_dust2_santorini_aa_b3
42.2%
awp_de_snowfacility
4.4%
awp_weave_aa_b1
3.0%
awp_17b_hopla
3.0%
awp_de_survivor
3.0%
awp_de_dust2002_aa_b4
2.2%
awp_rats_caravan
2.2%
awp_rats_attack
2.2%
awp_india2
2.2%
awp_rats_1337
1.5%
awp_de_westwood_big
1.5%
awp_fragnbag5
1.5%
awp_de_apollon
1.5%
awp_parking
1.5%
awp_de_nuke_santorini_aa_b2
1.5%
awp_cbble_boost
1.5%
awp_japan_aa_b2
1.5%
awp_minecraft1_aa_b1
1.5%
awp_cs_office_v2
1.5%
awp_de_spania
1.5%
Վերջին քարտեզները
1h 53m
awp_de_snowfacility
MAX 31
AVG 29
3h 6m
awp_rats_attack
MAX 31
AVG 29
4h 20m
awp_weave_aa_b1
MAX 32
AVG 29
5h 34m
awp_de_dust2002_aa_b4
MAX 31
AVG 26
6h 48m
awp_de_apollon
MAX 29
AVG 27
8h 2m
awp_828sm09
MAX 26
AVG 26
9h 17m
awp_rats_mice2
MAX 26
AVG 26
10h 31m
awp_de_dust2_santorini_aa_b3
MAX 27
AVG 12
20h 24m
awp_minecraft1_aa_b1
MAX 30
AVG 28
21h 38m
awp_india2
MAX 31
AVG 23
22h 52m
awp_bts_aa_b2
MAX 28
AVG 28
1d 6m
awp_de_nuke_santorini_aa_b2
MAX 27
AVG 26
1d 6h 17m
awp_de_spania
MAX 31
AVG 28
1d 8h 45m
awp_rats_1337
MAX 31
AVG 30
1d 9h 59m
awp_de_survivor
MAX 30
AVG 25
1d 21h 6m
awp_cbble_boost
MAX 29
AVG 27
1d 23h 34m
awp_zm_silent_hill
MAX 28
AVG 28
2d 47m
awp_17b_hopla
MAX 31
AVG 26
2d 2h 1m
awp_de_overpass
MAX 28
AVG 23
2d 4h 29m
awp_parking
MAX 30
AVG 26
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում