Server This Server BY OMONAS !!! <gg.iTi.lt> GunGame 193.219.1.161:27015

connect 193.219.1.161:27015

գնահատականը 218

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
10
0
5
1
0
0
0
0
1
0
0
6
13
0
5
16
21
14
0
10
7
22
0
22
Players գումարը
22
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
3.
41
1:23:43
5.
37
06:14
6.
36
05:49
7.
34
06:11
8.
34
13:18
9.
33
18:25
10.
29
19:13
12.
21
03:42
13.
19
14:36
14.
19
06:12
15.
19
08:39
16.
18
43:57
17.
17
22:16
18.
16
14:54
19.
15
09:00
21.
12
27:37
22.
0
43:19
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
2792
47:07:27
2.
1561
24:09:58
3.
1503
16:16:53
4.
1380
49:12:29
5.
1307
17:08:45
6.
1215
35:19:51
7.
1191
71:06:38
8.
1132
19:42:00
9.
1099
33:35:26
10.
1062
19:28:03
11.
1048
8:15:11
12.
1013
19:05:58
13.
999
18:29:47
14.
940
43:20:46
15.
870
45:35:34
16.
838
34:40:00
17.
831
15:54:26
18.
823
20:56:55
19.
815
19:03:04
20.
812
33:32:09
21.
808
108:15:35
22.
802
21:56:35
23.
784
23:49:13
24.
771
16:29:33
25.
769
3:52:16
26.
764
5:44:09
27.
756
22:40:02
28.
729
8:18:51
29.
716
7:09:13
30.
679
12:30:07
31.
672
6:41:04
32.
661
25:41:35
33.
642
41:01:36
34.
638
19:20:17
35.
633
15:38:42
36.
629
17:09:25
37.
628
14:55:27
38.
617
10:27:58
39.
606
13:46:16
40.
603
19:46:21
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_de_dust_aztec
5.6%
gg_climb
5.5%
gg_fy_ancientplace
4.0%
gg_chicken_run
4.0%
gg_old_dust
4.0%
gg_aim_deathmatch
4.0%
gg_aim_ak-colt2
3.9%
gg_ancientbattlearena_cs16
3.2%
gg_fy_rambo_snow
3.2%
gg_4one_dusty
3.2%
gg_aim_shugga
3.2%
gg_33_frisson
3.2%
gg_fy_iceworld3d
2.4%
gg_concrete20
2.4%
gg_westwood_2012
2.4%
gg_fy_buzzkillikzzub
2.4%
gg_fy_deagle_dustworld
2.4%
gg_aim_deagle_usp
2.4%
gg_buzz
2.4%
gg_twin_bridges
2.4%
Վերջին քարտեզները
2h 27m
gg_twin_bridges
MAX 16
AVG 12
3h 46m
gg_fy_rambo_snow
MAX 14
AVG 12
5h 6m
gg_fy_ancientplace
MAX 21
AVG 11
6h 25m
gg_climb
MAX 21
AVG 9
7h 43m
gg_aim_ak-colt2
MAX 16
AVG 9
9h 2m
gg_de_dust_aztec
MAX 12
AVG 4
10h 21m
gg_chicken_run
MAX 13
AVG 7
11h 40m
gg_aim_deathmatch
MAX 21
AVG 7
15h 38m
gg_concrete20
MAX 12
AVG 4
18h 17m
gg_aim_shugga
MAX 22
AVG 7
20h 55m
gg_aim_ak_colt_2007
MAX 11
AVG 8
22h 14m
gg_fy_deagle_dustworld
MAX 17
AVG 13
23h 33m
gg_old_dust
MAX 22
AVG 13
1d 52m
gg_33_goodtimes
MAX 17
AVG 17
1d 2h 11m
gg_fl_default
MAX 14
AVG 10
1d 3h 29m
gg_fy_funtimes_cs16
MAX 17
AVG 8
1d 7h 27m
gg_aim_deagle_usp
MAX 10
AVG 7
1d 8h 46m
gg_anubis
MAX 12
AVG 12
1d 10h 5m
gg_dust_2_vk
MAX 12
AVG 12
1d 11h 25m
gg_ilc_scoutzknivez2
MAX 8
AVG 6
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.