Server This Server BY OMONAS !!! <gg.iTi.lt> GunGame 193.219.1.161:27015

connect 193.219.1.161:27015

գնահատականը 214

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
6
0
4
17
12
21
13
16
0
14
13
11
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
Players գումարը
11
/
32
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
9
01:56
2.
8
10:42
4.
6
01:56
5.
6
02:00
6.
5
01:57
7.
3
01:56
8.
3
01:57
9.
0
36:01
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
22136
367:07:02
2.
7206
122:00:36
3.
6457
134:14:33
4.
5837
106:34:12
5.
5759
84:38:36
6.
5661
576:57:17
7.
5439
202:15:46
8.
4556
126:12:10
9.
4329
55:03:01
10.
4279
324:24:36
11.
4054
91:57:04
12.
3476
142:15:24
13.
3446
125:09:05
14.
3196
116:23:49
15.
3120
89:46:00
16.
3091
97:20:08
17.
2685
46:11:53
18.
2637
158:33:23
19.
2586
112:19:50
20.
2489
41:16:11
21.
2480
105:02:31
22.
2368
80:24:17
23.
2361
108:00:49
24.
2288
80:11:37
25.
2251
32:29:54
26.
2248
35:12:13
27.
2091
57:11:33
28.
2075
59:45:16
29.
2016
32:30:18
30.
2010
91:31:26
31.
1923
46:36:22
32.
1820
23:04:46
33.
1814
51:22:05
34.
1764
39:04:17
35.
1751
28:54:05
36.
1692
48:07:19
37.
1639
33:43:36
38.
1635
37:40:50
39.
1629
74:25:42
40.
1624
72:45:55
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_westwood_2012
9.2%
gg_de_dust_aztec
8.4%
gg_chicken_run
5.6%
gg_aim_ak_colt_2007
4.2%
gg_confusion
3.5%
gg_old_dust
3.5%
gg_aim_train-dust
3.5%
gg_climb
3.5%
gg_fy_iceworld3d
2.8%
gg_aim_killer
2.8%
Վերջին քարտեզները
2h 18m
gg_aim_deagle_usp
MAX 9
AVG 4
3h 29m
gg_fy_deagle_dustworld
MAX 0
AVG 0
4h 39m
gg_gardenworld
MAX 7
AVG 3
5h 49m
gg_mini_snow_fight
MAX 11
AVG 5
7h 0m
gg_mini_dust2_winter
MAX 11
AVG 5
8h 11m
gg_old_dust
MAX 12
AVG 6
9h 21m
gg_dev_platform
MAX 5
AVG 4
10h 31m
gg_westwood_2012
MAX 19
AVG 8
11h 41m
gg_fl_default
MAX 12
AVG 6
12h 51m
gg_fy_funtimes_cs16
MAX 21
AVG 9
14h 2m
gg_climb
MAX 14
AVG 6
15h 12m
gg_aim_shugga
MAX 16
AVG 16
16h 22m
gg_de_dust_aztec
MAX 13
AVG 3
18h 42m
gg_concrete20
MAX 13
AVG 12
19h 53m
gg_aim_killer
MAX 17
AVG 6
23h 24m
gg_dust_2_vk
MAX 19
AVG 14
1d 34m
gg_last_battle
MAX 14
AVG 6
1d 1h 45m
gg_fy_iceworld3d
MAX 14
AVG 6
1d 2h 56m
gg_4one_dusty
MAX 26
AVG 8
1d 4h 6m
gg_fy_buzzkillikzzub
MAX 1
AVG 0
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.