Server FUNFRAG GUNGAME СЕРВЕР 109.195.163.116:27015

connect 109.195.163.116:27015

գնահատականը 194

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
10
8
0
7
7
6
0
6
6
6
0
6
6
0
6
6
6
0
11
12
12
0
14
16
Players գումարը
16
/
30
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
125
24:11
2.
92
24:12
4.
72
24:12
5.
57
24:08
6.
48
24:12
7.
44
20:02
8.
41
23:46
9.
35
24:12
10.
34
20:46
11.
32
24:11
12.
29
24:11
13.
21
17:51
14.
20
24:08
15.
13
16:27
16.
0
1:52:10
Ամենաշատ խաղացողներ
2.
4827
54:05:13
3.
4773
20:48:54
4.
4149
29:25:46
5.
4028
26:05:46
6.
3821
14:44:42
7.
3376
29:35:48
8.
2982
27:51:15
9.
2919
1597:55:05
10.
2893
24:01:29
11.
2880
17:08:50
12.
2816
11:34:18
13.
2681
10:58:56
14.
2674
71:05:01
15.
2649
15:23:57
16.
2568
29:23:11
18.
2540
17:18:25
19.
2507
1357:48:42
20.
2476
50:44:20
21.
2451
16:00:07
22.
2404
35:09:32
23.
2397
7:44:03
24.
2278
29:11:59
25.
2176
19:32:48
26.
2172
20:16:14
27.
2119
16:05:34
28.
2118
7:56:28
29.
2101
19:07:24
30.
2001
19:52:14
31.
1937
9:17:40
32.
1919
19:06:38
33.
1915
11:45:08
35.
1753
16:06:37
36.
1714
9:28:09
37.
1666
9:57:29
38.
1646
13:56:33
39.
1641
11:03:23
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ոչ քարտեզ տվյալները
Server Զրուցարան
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում
քարտեզներ վիճակագրություն
gg_dust_house
2.5%
gg_hole
1.7%
gg_triplex
1.7%
gg_33_glassroom
1.7%
gg_aztec_vs_dust
1.7%
gg_bliv
1.7%
gg_mini_snow_fight
1.7%
gg_mini_dust2
1.7%
fy_dustify
1.7%
gg_winterplace
1.7%
Վերջին քարտեզները
1h 35m
gg_xmf_ice
MAX 14
AVG 14
2h 58m
gg_ak-colt_palm_beach
MAX 12
AVG 12
4h 22m
gg_bloodsnow
MAX 12
AVG 12
5h 45m
cs_mansion
MAX 11
AVG 7
7h 8m
fy_pool_day
MAX 10
AVG 7
8h 31m
gg_dust_arena
MAX 7
AVG 6
9h 54m
gg_mini_snow_fight
MAX 6
AVG 6
11h 16m
fy_dustify
MAX 6
AVG 6
12h 39m
gg_dusty
MAX 6
AVG 6
16h 47m
gg_dusty_identy
MAX 6
AVG 6
18h 11m
gg_ok3
MAX 10
AVG 6
19h 34m
gg_elixir
MAX 7
AVG 7
22h 19m
gg_skullworld2k
MAX 8
AVG 8
23h 42m
gg_mini_dust2_winter
MAX 10
AVG 10
1d 2h 28m
gg_triplex
MAX 16
AVG 11
1d 5h 14m
gg_fy_simpsons
MAX 6
AVG 6
1d 6h 37m
gg_fest2
MAX 11
AVG 11
1d 8h 0m
gg_rukojop
MAX 6
AVG 6
1d 9h 23m
gg_hole
MAX 7
AVG 6
1d 10h 46m
gg_winterplace
MAX 6
AVG 6
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում