שרת BrutalCS.nu Retakes PISTOLS #05 | Mapvote | Powered by ASUS retakes5.brutalcs.nu:27015

connect retakes5.brutalcs.nu:27015

דֵרוּג 108

להוסיף שרת למועדפים
שרת הוא נמצא במועדפים
חלק שרת לחברים
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
9
0
כמות שחקנים
0
/
9
המפה הנוכחית
שחקנים נוכחיים
— אין שחקנים
השחמטאים
1.
264
3:25:53
2.
228
4:41:06
3.
190
1:15:19
4.
169
1:48:33
5.
166
40:20
6.
158
1:11:40
7.
150
33:41
8.
140
59:35
9.
139
1:34:12
10.
137
1:34:09
11.
128
1:16:42
12.
125
1:00:03
13.
118
1:05:10
14.
117
2:14:49
15.
116
1:11:40
16.
114
1:23:47
17.
111
2:59:33
18.
108
4:56:42
19.
105
51:54
20.
103
55:36
21.
103
28:15
22.
102
17:36
23.
102
1:55:38
24.
101
1:01:27
25.
100
1:02:54
26.
99
1:32:42
27.
99
1:50:42
28.
98
1:30:11
29.
96
3:53:36
30.
93
41:20
31.
92
49:57
32.
90
43:14
33.
90
16:08
34.
88
57:36
35.
88
2:23:45
36.
86
2:48:58
37.
85
41:40
38.
85
44:00
39.
85
33:18
40.
85
1:22:27
תראה רשימה מלאה השחמטאים
האם אתה רוצה להכניס שרת זה לאתר האינטרנט שלך?