سرور | Wander Game | CS:S | de_dust2 ONLY + DM | v34 | css.wandergame.net:27025

connect css.wandergame.net:27025

رتبه 316

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
10
10
0
11
10
10
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
10
11
0
10
10
10
14
14
مقدار بازیکنان
14
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
48
12:54
2.
42
13:33
3.
24
24:43
4.
20
18:46
6.
15
07:14
8.
8
11:21
9.
5
02:55
11.
3
03:05
12.
3
02:45
13.
2
04:53
بازیکنان برتر
1.
8219
134:23:50
2.
6596
123:26:57
3.
4173
59:44:19
4.
2424
35:17:20
5.
2116
20:32:31
6.
1722
24:50:11
7.
1589
36:02:01
10.
1533
20:16:05
11.
1478
10:33:52
12.
1392
14:24:01
13.
1335
8:48:37
14.
1318
8:49:08
15.
1318
10:54:48
16.
1304
7:43:17
17.
1297
16:10:44
18.
1296
9:38:44
19.
1183
14:00:46
20.
1160
5:36:52
21.
1157
8:18:29
22.
1126
15:18:35
24.
1087
16:56:41
25.
1011
15:20:22
26.
977
11:18:18
27.
975
13:04:45
28.
967
6:29:30
29.
966
15:24:04
30.
958
22:58:42
31.
951
4:09:53
32.
944
11:25:45
33.
908
7:02:25
34.
897
10:27:53
35.
879
9:14:42
36.
874
9:07:31
38.
845
7:40:26
39.
838
12:24:02
40.
832
5:53:12
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
VIP سرور
کاربران آنلاین