سرور | Wander Game | CS:S | de_dust2 ONLY + DM | v34 | css.wandergame.net:27025

connect css.wandergame.net:27025

رتبه 187

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
0
5
6
12
8
0
5
5
5
5
5
0
5
5
6
5
0
0
0
0
0
0
5
5
مقدار بازیکنان
5
/
32
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
1.
0
00:01
2.
0
00:01
3.
0
00:01
4.
0
00:01
بازیکنان برتر
1.
867
5:39:31
2.
774
8:11:10
3.
728
5:27:00
4.
644
6:01:58
5.
567
9:49:03
6.
533
5:08:11
7.
452
1:58:00
8.
426
2:20:19
10.
369
2:22:57
11.
361
2:22:01
12.
361
2:51:44
13.
352
1:54:49
14.
319
1:01:27
15.
310
1:49:13
16.
299
2:58:05
17.
277
3:34:53
18.
273
2:24:45
19.
256
2:31:27
22.
255
09:43
24.
241
5:27:28
25.
238
1:54:47
26.
237
3:35:12
28.
217
1:30:02
29.
217
1:40:31
30.
216
2:46:07
31.
210
1:29:13
32.
207
3:26:26
33.
196
54:17
34.
193
1:41:13
35.
192
18:49
37.
183
1:13:03
39.
178
1:30:53
40.
177
35:55
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟