سرور [GunServer] УБOЙHЫЙ GunGame TURBO + FREE VIP (15/1/3) 91.109.201.230:27030

connect 91.109.201.230:27030

رتبه 424

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
19
20
22
21
22
22
23
23
25
26
27
25
21
25
22
20
20
21
20
0
21
0
19
19
مقدار بازیکنان
19
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان برتر
1.
1144
328:51:09
2.
1104
131:18:05
3.
871
36:53:10
4.
764
895:44:03
5.
633
29:43:00
6.
467
111:03:51
7.
460
87:04:28
9.
401
197:39:15
10.
392
30:22:27
11.
328
34:14:32
12.
324
129:09:35
13.
323
8:38:37
14.
322
27:10:26
15.
321
7:59:31
16.
312
17:29:52
17.
307
39:25:26
18.
293
446:55:57
19.
281
65:51:08
20.
274
14:55:51
21.
257
38:03:57
22.
250
5:30:10
23.
249
5:52:25
24.
248
4:19:29
25.
247
23:52:07
26.
243
28:24:23
27.
237
7:39:08
28.
233
18:13:37
30.
231
569:54:50
31.
230
821:30:06
32.
228
6:40:50
33.
218
11:32:50
34.
215
4:00:04
35.
211
24:08:45
36.
203
18:28:15
37.
199
26:37:37
39.
193
46:01:22
40.
192
13:34:27
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
gg_dusty_warfare
2.3%
gg_bastion_advanced
2.3%
gg_pergola_final
2.2%
aim_spacewar
1.7%
gg_bounty_v2
1.7%
gg_alleys_by_duck
1.7%
gg_gunserver_night
1.6%
dm_gulmira
1.6%
gg_cb_arctic
1.6%
gg_desert_campaign
1.6%
gg_aim_saucy
1.6%
aim_47th_nightoftheshotgun
1.6%
gg_byob
1.6%
gg_king_hippos_mayhem_castle
1.6%
gg_edgecl
1.6%
fy_thefortress
1.5%
gg_sexfix_fixed
1.5%
gg_meatgrinder_nav72
1.5%
gg_simpsons_x2
1.5%
gg_textured_mafia_arena
1.5%
آخرین نقشه ها
3h 9m
gg_bounty_v2
MAX 21
AVG 19
4h 23m
gg_greek
MAX 20
AVG 19
5h 39m
gg_asdf_tiki_tiki
MAX 22
AVG 22
5h 49m
gg_fabric_4d_v3
MAX 21
AVG 21
5h 59m
gg_simpsons_street
MAX 20
AVG 19
6h 10m
gg_aim_shotty_night
MAX 20
AVG 20
6h 16m
gg_king_hippos_mayhem_castle
MAX 23
AVG 21
6h 21m
3000
MAX 20
AVG 19
6h 29m
gg_towerbit_v4
MAX 20
AVG 19
6h 39m
gg_warehouse9_2
MAX 20
AVG 19
6h 49m
gg_bkh_shotty_deagle_remix
MAX 23
AVG 21
6h 59m
aim_churches_x_wp
MAX 23
AVG 23
7h 10m
gg_orangagon
MAX 20
AVG 20
7h 16m
awp_india_v5
MAX 19
AVG 18
7h 21m
gg_wolfenstein_ocuk_sniff
MAX 19
AVG 19
7h 29m
gg_octarush2_2
MAX 20
AVG 19
7h 39m
gg_toon_poolday
MAX 20
AVG 20
7h 49m
gg_hex
MAX 22
AVG 21
7h 59m
gg_prodigy
MAX 19
AVG 18
8h 10m
aim_spacewar
MAX 24
AVG 20
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟