سرور [GunServer] УБOЙHЫЙ GunGame TURBO + FREE VIP (16/2/2) 91.109.201.230:27030

connect 91.109.201.230:27030

رتبه 382

اضافه کردن به علاقه مندی ها سرور
سرور در مورد علاقه است
به اشتراک سرور به دوستان
18
19
20
21
22
23
0
22
22
21
21
0
0
18
20
0
18
20
19
19
0
19
19
20
مقدار بازیکنان
20
/
64
نقشه فعلی
بازیکنان فعلی
— هیچ بازیکن
بازیکنان برتر
1.
1864
483:33:41
2.
1484
208:27:29
3.
1006
137:26:24
4.
971
41:53:15
5.
809
1071:11:23
6.
662
120:37:26
7.
611
39:55:19
9.
512
69:36:08
10.
510
17:43:21
11.
492
216:12:06
12.
480
49:34:18
13.
478
116:31:09
14.
459
20:09:21
15.
451
86:43:20
16.
442
46:39:03
17.
439
729:43:17
18.
429
1349:55:07
19.
424
12:55:18
20.
410
34:46:30
21.
398
28:53:50
22.
389
939:04:02
23.
378
22:48:24
24.
373
105:07:35
25.
371
8:26:21
26.
359
27:11:35
27.
358
22:42:59
28.
353
19:54:17
29.
348
34:44:30
31.
341
26:37:35
32.
334
5:55:50
33.
327
129:32:08
34.
317
334:23:32
35.
313
155:31:39
36.
312
17:29:52
37.
294
5:42:26
38.
290
35:05:59
40.
277
10:06:54
نگاه کامل لیست بازیکنان برتر
بدون اطلاعات نقشه
چت سرور
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت
آمار نقشه
aim_ag_texture_city
3.9%
dm_wood_wars
2.3%
gg_death_arches
2.3%
fy_arena_junk
1.7%
gg_redglock_s
1.7%
awp_india_v5
1.7%
2000_sm_boxes3
1.7%
gg_an_funtimes_classic
1.7%
gg_cb_arctic
1.6%
gg_crystal_snow
1.6%
aim_double_shotty
1.6%
gg_the-toon-barn
1.6%
gg_sketchy
1.6%
gg_fh_somewhere
1.6%
gg_bunker
1.6%
gg_wreckers_2
1.5%
gg_mayann
1.5%
fy_paintball
1.5%
gg_church_garden_b1
1.5%
gg_rmdeath2
1.1%
آخرین نقشه ها
1h 24m
gg_fh_snowworld
MAX 22
AVG 19
2h 41m
gg_dualbase
MAX 19
AVG 18
3h 58m
gg_castle_garden_v3
MAX 19
AVG 19
5h 16m
awp_india_v5
MAX 23
AVG 20
6h 33m
dm_wood_wars
MAX 26
AVG 22
7h 50m
gg_an_funtimes_classic
MAX 20
AVG 19
9h 6m
gg_cb_jungle_fix2
MAX 20
AVG 19
10h 23m
gg_wreckers_2
MAX 26
AVG 22
12h 57m
fy_paintball
MAX 21
AVG 21
14h 15m
fy_arena_junk
MAX 21
AVG 21
15h 32m
gg_dust_city_advanced
MAX 22
AVG 22
16h 49m
fy_csdeagle5_2
MAX 22
AVG 22
18h 6m
gg_ds_arena
MAX 23
AVG 21
18h 16m
gg_textured_lockdown
MAX 22
AVG 20
18h 26m
gg_rmdeath2
MAX 24
AVG 21
18h 37m
aim_deagle_lcf_redgames
MAX 23
AVG 23
18h 43m
gg_towerbit_v4
MAX 23
AVG 22
18h 48m
gg_bastion_advanced
MAX 23
AVG 21
18h 56m
gg_ruins_dawn
MAX 22
AVG 22
19h 6m
gg_inverted_temple
MAX 22
AVG 22
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟
گپ
آیا نیازمند در سایت وارد شوید برای چت